Listování
od 

K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky) / Janoška, Martin, Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy / Litochleb, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 35-41
Zdroj: ČGS (UNM)
K těžbě železa na Krkaňce a Kaňku / Foit, Ferdinand -- In: Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 17 -- Č. 102 (1985), s. 292-296
Zdroj: ČGS (UNM)
K třicátému výročí úmrtí akademika Františka Slavíka / Cvrček, Svatopluk -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 7 (1988), s. 257
Zdroj: ČGS (UNM)
K úkolům našeho uhelného průmyslu v letošním roce / Krumnikl, Antonín -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 241-243
Zdroj: ČGS (UNM)
K úmrtí Františka Reichmanna / Gabriel, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 2 (2000), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
K úmrtí prof. dr. Jana Krejčího, DrSc. / Karásek, Jaromír -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 99, č. 1 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
K úmrtí profesora RNDr. Rudolfa Rosta / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 428-429
Zdroj: ČGS (UNM)
K určování hydraulické vodivosti písčitých zemin / Jahoda, Karel -- In: Stavební obzor -- ISSN 1210-4027 -- č. 2 (1995), s. 56-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Bioklimatológie a životné prostredie. Zborník prednášok -- s. 1
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro českou republiku (z hlediska kardiologa) / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Kardiologická revue -- Roč. 1, č. 4 (2000), s. 24-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
K vaucluskému vývěru / Stárka, Vladimír -- In: Lidé + Země -- Roč. 38, č. 1 (1989), s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
K važnym gidrigeologičeskim formam izmenenija pronicajemnosti pachotnoj počvy
K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea / Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky / Gnojek, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 4 (1989), s. 323-332
Zdroj: ČGS (UNM)
K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy) / Dvořák, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 3 (2000), s. 39-42
Zdroj: ČGS (UNM)
K vodárenskému využívání vod Moravského krasu / Taraba, Jozef -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 161-168
Zdroj: ČGS (UNM)
K voprosam metodiki količestvennogo opredelenija soderžanij glinistych materialov po dannym zapisi, polučenoj na rentgenografičeskom difraktometre
K voprosu ceolitizacii oligoklaza i andezina
K voprosu količestvennogo analiza optičeskoj tekstury uglerodistych materialov