Listování
od 

K výuce geologie podle nových rámcových učebních osnov o přírodě pro občanskou školu / Ziegler, Václav -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 4, č. 2 (1995), s. 81-83
Zdroj: ČGS (UNM)
K využitelnosti rud ranského masívu / Procházka, Jiří -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 18 (1990), s. 35-50
Zdroj: ČGS (UNM)
K vývoji národního podniku Sokolovský revír, Důl Marie Majerová v Královském Poříčí 1946-1967 / Beran, Petr -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21 -- Roč. 122 (1991), s. 227-259
Zdroj: ČGS (UNM)
K vývoji půd ve spodním pleistocénu / Smolíková, Libuše -- In: Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd -- Roč. 23 (1989), s. 85-92
Zdroj: ČGS (UNM)
K vývoji svahů průlomového údolí Zdobnice v rybenské antiklinále / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 2 (1997), s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
K vývoji údolí Ohře v Doupovských horách / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 98, č. 2 (1993), s. 107-122
Zdroj: ČGS (UNM)
K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969 / Kubátová, Ludmila, 1927- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 36 (204), s. 65-74
Zdroj: ČGS (UNM)
K vývoji využívání čs. průmyslových typů ložisek mědi / Sitenský, Ivo, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 4 (1986), s. 269-270
Zdroj: ČGS (UNM)
K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny / Janočko, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 61-66
Zdroj: ČGS (UNM)
K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 3 (1994), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
K významnému jubileu Abrahama Gottloba Wernera / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999), s. 329-331
Zdroj: ČGS (UNM)
K zabezpečení měření světelné odraznosti uhlí v ČSSR podle mezinárodních norem / Dopita, Miloslav, Holubář, Vlastimil -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 108-112
Zdroj: ČGS (UNM)
K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru / Bílek, Jaroslav, 1925- -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 6 (2002), s. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
K zájmu Johanna Wolfganga von Goethe o geologické formace Čech / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27 -- Roč. 154 (1998), s. 53-54; 92
Zdroj: ČGS (UNM)
K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu / Drozd, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 3 (2003), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
K zasedání IGCP projektu "Prekambrická metalogeneze ve střední Evropě" (Mozolov u Tábora, 20.-25.5. 1985) / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 3 (1986), s. 190-191
Zdroj: ČGS (UNM)
K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína / Morávek, Rostislav -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 271 (1994), s. 11-14
Zdroj: ČGS (UNM)
K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram / Velfl, Josef, 1956- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 65-69
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc. / Fusán, Oto -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnému jubileu RNDr. Ing. Jána Buriana, CSc / Boehmer, Miloslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 89
Zdroj: ČGS (UNM)