Listování
od 

K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu / Drozd, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 3 (2003), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
K zasedání IGCP projektu "Prekambrická metalogeneze ve střední Evropě" (Mozolov u Tábora, 20.-25.5. 1985) / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 3 (1986), s. 190-191
Zdroj: ČGS (UNM)
K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína / Morávek, Rostislav -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 271 (1994), s. 11-14
Zdroj: ČGS (UNM)
K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram / Velfl, Josef, 1956- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 65-69
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc. / Fusán, Oto -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnému jubileu RNDr. Ing. Jána Buriana, CSc / Boehmer, Miloslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 89
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnému jubileu RNDr. Růženy H. Lehotayovej-Danihelovej / Vass, Dionýz -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu Astridy Kupkové / Jašková, Vladimíra, 1959- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 281 (2004), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu docentky Jindřišky Němcové / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 89, č. 26 (1987), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu Dr. Aleny Špačkové / Rubeška, Ivan, 1931- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 186
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu dr. Olgy Nekvasilové / Sklenář, Jan, Žítt, Jiří -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 17 (2013), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu ing. Dušana Ďurici, CSc. / Suk, Miloš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 2 (2002), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu Ing. Zdeňka Hrocha / Lochmann, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 3 (1992), s. 217
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové / Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 38, - (2012), s. 50-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové / Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 38 (2012), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého / Habarta, Pavel -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 43 (2003), s. 114-116
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc. / Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 5-12
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc. / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 279
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc. / Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 2 (2012), s. 117-136
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu profesora Ferryho Fediuka / Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 317-322
Zdroj: ČGS (UNM)