Listování
od 

K-Ar mica/illite and Rb-Sr sphalerite dating and geotectonic setting of Late Variscan and Post-Variscan sulphide and uranium mineralizations of the Bohemian Massif (Czech Republic) / Kříbek, Bohdan -- In: Let's talk ore deposits.Proceedings of the 11th SGA Biennial Meeting, Antofagasta, Chile, 26-29 September 2011 -- ISBN 978-956-287-329-1 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
K-Ar model age of muscovite and biotite from some varieties of the Choustník orthogneiss
K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly / Kantor, Ján, Klečka, Milan, Molák, Bohumil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
K-Ar radiačný systém v geologických podmienkach / Burchart, Jan, Kráľ, Ján -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 4 (1987), s. 363-374
Zdroj: ČGS (UNM)
K báňskému podnikání v Nalžovských Horách / Litochleb, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 55-67
Zdroj: ČGS (UNM)
K biostratigrafickému dělení mladšího kenozoika v Evropě na podkladě Muridů a Cricetidů (Rhodentia, Mammalia)
K biostratigrafii karbonu v doubravských vrstvách hornoslezské černouhelné pánve / Purkyňová, Eva -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 39, č. 3 (1990), s. 213-224
Zdroj: ČGS (UNM)
K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti / Holub, Vlastimil, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 42, č. 6 (1991), s. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)
K biostratigrafii svrchního eocénu (vápnitý nanoplankton) vsetínských vrstev zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín) / Krejčí, Oldřich, 1958-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
K charakteristice niv brdských toků / Ložek, Vojen -- In: Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy -- s. 123-125
Zdroj: ČGS (UNM)
K charakteristike vplyvu banských vôd kryštalinika Nízkych Tatier na kvalitu prírodných vôd / Dovina, Vladimír, Rapant, Stanislav, Vrana, Kamil -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 369-378, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady / Andráš, Peter, Caňo, František, Nagy, Géza -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1989), s. 463-471
Zdroj: ČGS (UNM)
K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika / Grygar, Radomír, Vavro, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 134-139
Zdroj: ČGS (UNM)
K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor / Ivan, Antonín -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 39, č. 3 (1990), s. 277-281
Zdroj: ČGS (UNM)
K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu / Čejka, Jiří, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 136-139
Zdroj: ČGS (UNM)
K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina / Fengl, Milan, Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
K citacím v geologické literatuře / Gabriel, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
K čemu je fuzzy logika při odhadu extrémních povodní / Blažková, Šárka -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 42, č. 1 (2000), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
K dalšímu zkvalitňování výuky geologie v rámci okresu / Mejzlík, Zdeněk -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 10 (1987), s. 372-374
Zdroj: ČGS (UNM)
K desátému výročí památného nálezu apatitu u Opalic na Českokrumlovsku / Novák, Václav, 1945- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)