Listování
od 

K.R.O.S. - a new recalculation of chemical analyses for determining quantitative mineral composition of the intermediate igneous rocks / Opletal, Mojmír, Sokol, Adolf -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 24 (1998), p. 105-117
Zdroj: ČGS (UNM)
K.R.O.S. - nový přepočet chemických analýz pro stanovení kvantitativně mineralogického složení intermediálních vyvřelých hornin
Krosněnská sedimentace - ukazatel časové posloupnosti orogenetických pohybů ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě / Stráník, Zdeněk -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
The Krosno sedimentation - an indicator of time sequence of orogenetic movements in West Carpathian flysch belt in Moravia
Krupka - nová lokalita mixitu / Bouše, Petr, Řadová, Lada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 102
Zdroj: ČGS (UNM)
Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts. / Breiter, Karel, 1956-, Eisenreich, Miroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 68, no. 3 (1993), s. 15-22
Zdroj: ČGS (UNM)
The Krupka tin deposit / Breiter, Karel, 1956-, Frýda, Jiří -- In: Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge): excursion Guide -- ISBN 80-7075-189-4 -- s. 103-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Krupkait - povstání z popela / Fuchs, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 40-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Krupkait a gladit z Bohutína u Příbrami / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 197-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Krupkait z Bohutína u Příbrami / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 313-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Krupkaite from Bohutín near Příbram, Czechoslovakia
Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene / Gajda, Jakub, Martinec, Petr, Přikryl, Richard, Vavro, Martin -- In: 9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007 -- ISBN 978-80-02-01971-8 -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Krupník z devonu vrbenské skupiny / Cháb, Jan, Chlupáčová, Marta, Fišera, Milan, 1937-, Jilemnická, Libuše, Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 3 (1983), s. 129-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Der Kruste/Mantel-Grenzbereich unter der Schwarmbebengebiet Vogtland/NW-Böhmen: Kombinierte seismische und petrologische Studien / Geissler, Wolfram H., Kämpf, Horst, Kind, Rainer, Seifert, Wolfgang -- In: Schriftenreihe der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 34 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Krušné hory - smutné pohoří / Krása, Petr, 1974-, Melichar, Vladimír -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 64, č. 6 (2009), s. 2-7
Zdroj: ČGS (UNM)
The Krušné Hory Fault in the "Czechoslovak Army" brown coal open-pit mine
Krušné hory vyžadují komplexní pohled / Přibyl, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 65, č. 5 (1986), s. 275-277
Zdroj: ČGS (UNM)
The Krušné hory/Ore Mts. - sad mountains
Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití / Oliveriová, Dana, Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- č. 2 (1994), s. 116-123
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití / Oliveriová, Dana, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 116-123
Zdroj: ČGS (UNM)