Listování
od 

Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 305-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu / Cempírek, Jan, Kocourková, Eva, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 4-5 (2008), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu / Cempírek, Jan, Kocourková, Eva, Losos, Zdeněk -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 4, č. 1 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu / Cempírek, Jan, Kocourková, Eva, Losos, Zdeněk -- In: Acta Rerum Naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 4/2008, č. 1 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu / Havlíček, Jaroslav, Malý, Karel, 1970- -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 4-5 (2008), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaňkite from Dlouhá Ves near Havlíčkův Brod (Czech Republic)
Kaňkite from Stříbrné Hory near Havlíčkův Brod
Kaňon Labe - kombinace říčního a pískovcového fenoménu / Ložek, Vojen -- In: Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- s. 36-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaňon Labe jako přírodní a kulturní fenomén / Cílek, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova. 5, Ochrana krajiny. -- s. 63-64
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí : území zajímavé klimatem, geologickým složením, kulturní hodnotou, flórou i faunou, biokoridor prvního řádu / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 11 (1997), s. 638-641
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 11 (1997), s. 638-642
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče / Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 483-484
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaňony / Vítek, Jan -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 7, č. 8 (1987), s. 176-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens / Peterek, Andreas, Schröder, Bernt -- In: Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0012-0189 -- Jg. 152, Nr. 2-4 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 3, Die miozänen Vertreter der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea) / Schnabel, Thomas -- In: Archiv für Molluskenkunde -- ISSN 0003-9284 -- Jg. 135, Nr. 2 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 4, Die eo- und oligozänen Vertreter der Gattung Triptychia, nebst Bemerkungen zur Ökologie und geo- bzw. stratigraphischen Verbreitung der Filholiidae sowie zur Evolution der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea) / Schnabel, Thomas -- In: Archiv für Molluskenkunde -- ISSN 0003-9284 -- Jg. 136, Nr. 1 (2007)
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolin deposit Podlesi II - geochemical study of raw material, computer model of the deposit
Kaolín z ložiska Mašovice-Hradiště / Pavlík, Jan, Vtělenský, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 3-4 (1987), s. 1-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaoline deposits in Austrian part of Bohemian Massif. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991. Section Present raw material base
Kaoline deposits in South Moravia - Únanov open pit mine / Mátl, Václav, Pospíšil, P., Sulovský, Petr -- In: Field Trip Guide of the 15th CCMP -- s. [17-21]
Zdroj: ČGS (UNM)