Listování
od 

Kašperské Hory - retrograde metamorphism related mesothermal gold district / Černý, Petr, Dubessy, J., Ďurišová, Jana, 1936-, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava, Pudilová, Marta, Punčochář, Milan, Strnad, L. -- In: Metamorphic Fluids and Mineral Deposits. Abstracts -- s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašperské hory gold deposit - exploration and prospects. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991. Section Present raw material base
The Kašperské Hory gold (the Šumava Mts., Czech Republic)
The Kašperské Hory gold (the Šumava Mts., Czech Republik).
Kašperské Hory ore district / Pertold, Zdeněk, Punčochář, Milan -- In: Gold deposits of the central and SW part of the Bohemian Massif: excursion guide. -- ISBN 80-7075-190-8 -- s. 87-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory) / Ďurišová, Jana, 1936-, Strnad, Ladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika) / Litochleb, Jiří, Malec, Jan, Sejkora, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika) / Litochleb, J., Malec, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 1-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika) / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Malec, Jan, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Katalog der triassischen und unterjurassischen Brachiopoden-Holotypen (exkl. Bittner) in den Sammlungen der Geologischen Bundesanstalt in Wien
Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy / Balák, Ivan, Svoboda, Jiří A., 1953-, Valoch, Karel, 1920- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 25-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Katalog odpadů, evidence a ohlašování odpadů / Sládková, Jarmila -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana -- In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 170-175
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Katalytické a separační procesy s membránou z uhlíkatých materiálů / Bernauer, B., Kolář, František, Svítilová, Jaroslava -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 4/106/ (1997), s. 155-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Katastr v Evropské unii / René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 2 (2004), s. 18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 10 (2004), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 11 (2004), s. 27-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 12 (2004), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Katastrofa na dole Nelson 1934 / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 15 -- Roč. 96 (1984), s. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Katastrofa na jezeře Nyos v Kamerunské republice / Zítek, Bohuš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1988), s. 19-21, 2 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)