Listování
od 

Kalcit-aragonitové krápníky z výsypky Velkolomu: další důkaz současné tvorby aragonitu / Cílek, Václav -- In: Speleo. 29 -- s. 40-41
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka) / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky / Bajer, Aleš, 1975-, Holá, Markéta, Kynický, Jindřich, Richterová, Dana, Říháková, Michaela, Sanža, Lucie -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16 (2009), s. 62-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcit v Českém středohoří / Dvořák, Zdeněk, 1959- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 166-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcit z Černého Dolu / Kupka, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcit z Horního Benešova / Mosler, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 221-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka / Jiřík, Petr, Šálovský, Antonín -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcit z Prahy-Radotína / Mašín, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcit z uranového ložiska Rožná / Šikola, Drahoš, Veselý, Lubor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 28-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě "Mlýnský vrch" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír) / Knížek, František, Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 73-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcitové konkrece z Kadaně / Coufal, Pavel, Řehoř, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 219
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov / Morávek, Rostislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 22-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow-přídolí (silur): nové interpretace mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika) / Čáp, Pavel -- In: Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia -- ISBN 978-80-223-2819-7 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 201-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcity z lomu Merkur u Chomutova / Coufal, Pavel, Janeček, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcity z Měděnce v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaledonská orogeneze a vztah staropaleozoických pánví k prekambrickému fundamentu ve střední Evropě / Chaloupský, Josef -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalibrace ?šerebla? a ještě trochu drsné teorie / Hrdá, Jaromíra, Nakládal, Petr -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724 -- Roč. 42, č. 42 (2005), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)