Listování
od 

Kalcity z Měděnce v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaledonská orogeneze a vztah staropaleozoických pánví k prekambrickému fundamentu ve střední Evropě / Chaloupský, Josef -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalibrace ?šerebla? a ještě trochu drsné teorie / Hrdá, Jaromíra, Nakládal, Petr -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724 -- Roč. 42, č. 42 (2005), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalkige Foraminiferen aus dem Zeitraum Tournai-Untervisé: Biostratigraphie und Paläogeographie
Kalkrusta v permských sedimentech orlické pánve (14-32 Ústí nad Orlicí) / Jelenová, Marta, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 81
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalksteine im Gebiete von Železné hory (Eisengebirge, Ostböhmen)
Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku / Peter, Rudolf, Taraba, Boleslav, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 12 (2004), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalpionelidy z jury a křídy jihovýchodních svahů Českého masívu / Řehánek, Jan -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2 -- s. 185-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaly v ČR, přehledy a trendy / Michalová, Marie -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 3 (2004), s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalzit-Sinter in Sandsteinhöhlen des Elbsandsteingebirges / Marwan, Norbert -- In: Höhle -- ISSN 0018-3091 -- Jg. 51, Nr. 1 (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)
Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině / Holý, Martin, 1959- -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 96-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Kam ses schovala, ptačí chřipko? / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 17, č. 21 (2006), s. 3-3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic) / Ledvinková, Vlasta, Palivcová, Marie, Waldhausrová, Jarmila, Žežulková, Valentina -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 171-183, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí) / Aftalion, Margaret, Klečka, Milan, Košler, Jan, 1965-, Svojtka, Martin, Vokurka, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb / Aftalion, M., Klečka, M., Košler, J., Svojtka, Martin, Vokurka, K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 109-110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR) / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 269 (1992), s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Kambrisches Rifting im Barrandium : geochemische Signaturen von klastischen Sedimenten und Vulkaniten / Drost, Kerstin -- In: Geologica saxonica -- ISSN 1617-8467 -- Jg. 50-51 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Kambrium / Fatka, O., Hladil, Jindřich -- In: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu -- S. 117-119
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic / Vorel, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)