Listování
od 

Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely) / Čabalová, Darina -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1989), s. 125-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Kámen gotické piety z Magdeburku / Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 162-163, Příl. XII
Zdroj: ČGS (UNM)
Kámen na pražských památkách / Březinová, Drahomíra, Bukovanská, Marcela -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 152-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci / Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 150-152, Příl. XIV
Zdroj: ČGS (UNM)
Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava / Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 164-167, Příl. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Kámen středověkých staveb na Moravě / Dvořák, Jaroslav -- In: Archaeol. hist. -- Roč. 21 (1996), s. 509-512
Zdroj: ČGS (UNM)
Kámen, sůl a zvětrávání : (Je solení silnic zločinem?) / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 4 (1992), s. 197-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Kámen, sůl a zvětrávání / Hrdlička, L., Langrová, Anna -- In: Pískovcový fenomén: klima, život a refiéf. Das Sandsteinphänomen Klima, Leben und Georelief -- s. 154-159
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kámen z kolínské dlažby / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 193-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamené ozdoby moravských neolitiků / Mrázek, Ivan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 3 (1994), s. 133-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenec - významná geologická a geomorfologická lokalita v Orlických Horách / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 10 (1992), s. 307-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenec v Orlických horách / Med, Luboš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 1 (2005), s. 18-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenec v Orlických horách / Vítek, Jan, 1946- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 1 (2006), s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenické skvosty v chrámu Boží moudrosti v Istanbulu / Mrázek, Ivan, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 3 (2014), s. 249-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenický Šenov - Panská skála Hill / Cajz, Vladimír, 1959- -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce / Chvátal, Marek, 1972-, Hromádko, Jiří, Pertold, Zdeněk, 1933-, Pertoldová, Jaroslava, 1956-, Zachariáš, Jiří -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 51-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce / Chvátal, Marek, Hromádko, Jiří, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava, Zachariáš, Jiří (2002) -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 7 (1992), s. 204-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenná hora Mt. near Ferdinandov - the primary gold occurrence at the contact of Desná Unit and Vrbno Group - Silesicum (Czech Republic)
Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky) / Fojt, Bohuslav, Mixa, Petr -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 61-73
Zdroj: ČGS (UNM)