Listování
od 

Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky) / Fojt, Bohuslav, Mixa, Petr -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 61-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenná indrustrie z objektu 36 v Horkách nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav / Davidová, T., Šída, P., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- 8/1, - (2004), s. 193-208
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kamenná industrie z gravettské lokality Pavlov I (okr. Břeclav) - jihovýchodní okraj zkoumané plochy / Bartošíková, Zita, Přichystal, Antonín -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. LV, č. 1 (2003), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Kamenná moře : nejsou to jen neživé balvany, vyznačují se charakteristickým typem ekosystému / Vítek, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 8 (1997), s. 458-462
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenná stráž. Čtyřicáté v pořadí Sfingy naší přírody / Vítek, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 70, č. 8 (1991), s. 458-462
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenná tvář budovy Národního muzea v Praze / Březinová, Drahomíra, Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 5 (1991), s. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenné hříčky na "žulové osmě" / Vítek, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 7 (2000), s. 400-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenné moždíře a jejich horninové složení / Nekuda, Rostislav, Přichystal, Antonín -- In: Ve službách archeologie III. -- ISBN 80-7275-029-1 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Kamenné obklady a doplňky stanic trasy B I pražského metra / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 233-237, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou / Machek, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 165-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenné stádo u rybníka Zvůle jv. od Kunžaku / Chábera, Stanislav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 29, č. 1 (1989), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách / Přichystal, Antonín, 1950-, Vencl, Slavomil -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [10-11]
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách. / Přichystal, Antonín, Vencl, Slavomil -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář. sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Kamenné suroviny neolitických-eneolitických broušených artefaktů v České republice: současný stav poznání
Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, 1953-, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century : proceedings of the 4th International Petroarcheological Symposium in Wrocław, October 2007, 11-13 -- ISBN 978-80-7028-324-0 -- s. 121-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Přichystal, Antonín -- In: Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st Century -- ISBN 978-80-7028-324-0 -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Kamenné suroviny předneolitického osídlení v jižních Čechách / Přichystal, Antonín (2006) -- In: Vencl, S. - Frohlich, J. - Horáček, I. - Michálek, J. - Pokorný, P. - Přichystal, A. : Nejstarší osídlení jižních Čech -- ISBN 80-7028-300-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s.305
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo) / Šmerda, Jaroslav -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 6 (2004), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Kamenný mozek : výlitek mozkovny neadrtálce, Hrádok v Gánovcích na Spiši / Vlček, Emanuel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 11 (1995), s. 615-624
Zdroj: ČGS (UNM)