Listování
od 

Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče / Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 483-484
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaňony / Vítek, Jan -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 7, č. 8 (1987), s. 176-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens / Peterek, Andreas, Schröder, Bernt -- In: Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0012-0189 -- Jg. 152, Nr. 2-4 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 3, Die miozänen Vertreter der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea) / Schnabel, Thomas -- In: Archiv für Molluskenkunde -- ISSN 0003-9284 -- Jg. 135, Nr. 2 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 4, Die eo- und oligozänen Vertreter der Gattung Triptychia, nebst Bemerkungen zur Ökologie und geo- bzw. stratigraphischen Verbreitung der Filholiidae sowie zur Evolution der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea) / Schnabel, Thomas -- In: Archiv für Molluskenkunde -- ISSN 0003-9284 -- Jg. 136, Nr. 1 (2007)
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolin deposit Podlesi II - geochemical study of raw material, computer model of the deposit
Kaolín z ložiska Mašovice-Hradiště / Pavlík, Jan, Vtělenský, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 3-4 (1987), s. 1-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaoline deposits in Austrian part of Bohemian Massif. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991. Section Present raw material base
Kaoline deposits in South Moravia - Únanov open pit mine / Mátl, Václav, Pospíšil, P., Sulovský, Petr -- In: Field Trip Guide of the 15th CCMP -- s. [17-21]
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolinit - nový minerál z lazilitovej paragenézy v pohorí Tríbeč na Slovensku / Doubek, Zdeněk, 1934-, Jahn, Ján -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 208-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolinit a chemická-mineralogická zralost jílových sedimentů SHR / Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 4 (1988), s. 425-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolinit v jílech mostecké hnědouhelné pánve / Rákosová, Marcela, Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 4 (1988), s. 329-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolinite and its influence on the physical and mechanical properties of Cretaceous sandstones used as building and decorative stones / Šrámek, Jan -- In: Eleventh Conference on Clay Mineralogy and Petrology -- ISBN 80-7066-715-X -- s. 165-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolinite in the clays of the Most lignite basin
Kaolinite in the clays of the Most lignite basin / Rákosová, Marcela, Skála, Z., Šrámek, Jan -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 146
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics / Eichler, František -- In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts -- s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolinitic Quartz sandstones - the influence of mineralogy on physical-mechanical properties and durability / Šrámek, Jan -- In: 7th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone. Proceedings -- s. 67-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolinization indications in Turčianská kotlina basin
Kaolinization of phylonitized granodiorite / Kužvart, Miloš, 1928-, Neužil, Josef, 1925- -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolínová rezidua v okolí Znojma / Gabriel, Miroslav, Lubina, Otomar, Šeba, Petr, Vtělenský, Jiří -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 19 (1984), s. 39-91
Zdroj: ČGS (UNM)