Listování
od 

Kaolínová rezidua v okolí Znojma / Gabriel, Miroslav, Lubina, Otomar, Šeba, Petr, Vtělenský, Jiří -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 19 (1984), s. 39-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic / Cílek, Václav, jr. -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 3 (1990), s. 91-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolins: computer-aided X-ray quantitative phase analysis / Krajíček, J., Weiss, Zdeněk, Wiewióra, Andrzej -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 81
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaolonite residual rocks in the area of Znojmo
Kapitel aus der Geschichte der Metallurgie von Bunt- und Edelmetallen. III. Teil
Kapitola 5 Hydrogeochemistry / Holeček, Jan, Pačes, Tomáš (2013) -- In: Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif -- ISBN 978-80-7075-851-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 5 (2006), s. 380-391
Zdroj: ČGS (UNM)
Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 137-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Kapitoly z dějin hutnictví barevných a drahých kovů. III. Část / Kořan, Jan, 1905-1986 -- In: Rozpravy Národního technického muzea -- Č. 101 (1985), s. 47-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Kapitoly z dějin našeho hornictví (Variant.)
The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith / Bendl, Jiří, Slabý, Jaromír, Vrána, Stanislav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 50, č. 1-2 (2005), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith / Bendl, Jiří, 1955-, Slabý, Jaromír, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 50, no. 1-2 (2005), p. 9-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Kapradina milující arzen : Rostlinný hyperakumulátor čistí zamořenou půdu / Drahota, Petr -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 5 (2004), s. 256-258
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátpor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu / , , Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mihaljevič, Martin, Šráček, Ondřej, Veselovský, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kapradiny českého cenomanu a jejich spory in situ : předběžná zpráva / Kvaček, Jiří, 1937-, Pátová, Renáta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Kapradiny hornoslezské pánve a jejich spory in situ / Bek, Jiří, Pšenička, J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 105-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kapucínské skály / Vítek, Jan, 1946- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 7 (2005), s. 209
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbon není jen uhlí / Vítek, Jan, 1946- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 67, č. 7 (1988), s. 416
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbon středních Čech
Karbon žatecké deprese / Kollert, Antonín -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 16 (1988), s. 57-69
Zdroj: ČGS (UNM)