Listování
od 

Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve / Suchý, Václav -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 38-39
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova / Mikuláš, Radek -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 29
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova / Mikuláš, Radek -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením / Šmůla, Rudolf -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 3 (2007), s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika) / Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Krejčí, Oldřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 18, č. 2 (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty) / Hovorka, Dušan, 1933-, Iván, Peter, Jilemnická, Libuše, Spišiak, Ján, 1953- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 90 (1989), s. 81-94, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu / Suchý, Václav -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 77-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonáty - významné kolektory živic aj v ČSSR / Mojžíš, Ján -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1985), s. 483-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonáty provázející zlato v černých břidlicích ložiska Suchá Rudná
Karbonáty v lomu Markovice / Tesař, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- ISSN 0 (1996), s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonflora in der Bohrung Jablůnka-1 bei Vsetin (Mähren)
Karbonská fauna podkrkonošské pánve
Karbonská flóra ve vrtu Jablůnka-1 u Vsetína (Morava) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského muzea. Série A - vědy přírodní -- Roč. 38, č. 1 (1989), s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonská makrofauna a makroflóra z vrtu Uhřice-7 / Purkyňová, Eva, Řehoř, František, 1933-2001, Řehořová, Milada -- In: Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě -- s. 101-104, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonské alethopteridy karvinského a žacléřského souvrství
Karbonské arkózy, variské granitoidy a subsekventní vulkanismus / Petránek, Jan, 1922- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 197-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu / Přikryl, Richard, Přikryl, Richard, 1968- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 8, č. 3 (2005), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev / Bek, Jiří, Opluštil, S. -- In: Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev -- s. 5-19
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ