Listování
od 

Karst processes along a major seismotectonic zone: an example from the Bohemian Massif, Czech Republic / Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Speléochronos -- - (1998), s. 159-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karst Processes and Cave Sediments: Dating / Bosák, Pavel -- In: 3. národní speleologický kongres. Rozšířená abstrakta -- s. 6-7
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karst processes and time / Bosák, Pavel -- In: Geologos -- ISSN 1426-8981 -- Roč. 14, č. 1 (2008), s. 19-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karst processes from the beginning to the end: How can they be dated? / Bosák, Pavel -- In: Carsologica. Evolution of Karst: From Prekarst to Cessation -- s. 191-223
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karst sediments age in Slovenia / Bosák, Pavel, Mihevc, A., Pruner, Petr, Zupan Hajna, N. -- In: Czech Speleological Society 2005-2008 -- S. 54-55
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Karst spring in Svatý Jan pod Skalou in the Bohemian Karst
Karst Springs of the Bohemian Karst
Karst srednich Appalačej
Karst structures and related phenomena revealed in the underground quarries of the Maastricht - Riemst region (thr Netherlands - Belgium) / Bosák, Pavel, Cílek, Václav, Šťastný, Martin -- In: Proceedings Symposium on Souterrains Riemst Maastricht -- s. 59-63
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Karst territories in the Tríbeč mountain range
Karst vostočnoj Kuby
Karstification on Devonian Limestones of Moravian Karst
Karstification periods and phases in the Bohemian karst
Karstogenesis and speleogenesis in salt plugs: case study from the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran / Bosák, Pavel, Bruthans, J., Filippi, Michal, Svoboda, T., Šmíd, J. -- In: Proceedings MES Symposium. Middle-East Speleology. Speleologie Moyen-Orient -- s. 62-79
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karstogenesis and speleogenesis in salt plugs: case study from the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran / Bosák, Pavel, Bruthans, Jiří, Filippi, Michal, Svoboda, Tomáš, Šmíd, Jakub -- In: The proceedings of the middle-east speleology symposium 2001 -- 17
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Karstology, an integrated system of sciences on karst / Panoš, Vladimír, 1922-2002 -- In: Acta carsologica -- ISSN 0583-6050 -- Vol. 24 (1995), p. 41-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Karstovyje javlenija Kamenjanskogo karsta
Karte der potentiellen natürlichen Vegetation des Šumava Nationalparks (Variant.)
Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech / Burian, Jaroslav, Šťávová, Zuzana -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 114, č. 3 (2009), s. 179-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice / Čurda, Jan, Kadlecová, Renáta, Majer, Vladimír -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Vol. 108 (2003), p. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)