Listování
od 

Karst structures and related phenomena revealed in the underground quarries of the Maastricht - Riemst region (thr Netherlands - Belgium) / Bosák, Pavel, Cílek, Václav, Šťastný, Martin -- In: Proceedings Symposium on Souterrains Riemst Maastricht -- s. 59-63
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Karst territories in the Tríbeč mountain range
Karst vostočnoj Kuby
Karstification on Devonian Limestones of Moravian Karst
Karstification periods and phases in the Bohemian karst
Karstogenesis and speleogenesis in salt plugs: case study from the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran / Bosák, Pavel, Bruthans, J., Filippi, Michal, Svoboda, T., Šmíd, J. -- In: Proceedings MES Symposium. Middle-East Speleology. Speleologie Moyen-Orient -- s. 62-79
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karstogenesis and speleogenesis in salt plugs: case study from the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran / Bosák, Pavel, Bruthans, Jiří, Filippi, Michal, Svoboda, Tomáš, Šmíd, Jakub -- In: The proceedings of the middle-east speleology symposium 2001 -- 17
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Karstology, an integrated system of sciences on karst / Panoš, Vladimír, 1922-2002 -- In: Acta carsologica -- ISSN 0583-6050 -- Vol. 24 (1995), p. 41-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Karstovyje javlenija Kamenjanskogo karsta
Karte der potentiellen natürlichen Vegetation des Šumava Nationalparks (Variant.)
Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech / Burian, Jaroslav, Šťávová, Zuzana -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 114, č. 3 (2009), s. 179-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice / Čurda, Jan, Kadlecová, Renáta, Majer, Vladimír -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Vol. 108 (2003), p. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria / Bayer, Tomáš, 1973-, Čábelka, Miroslav, 1976-, Potůčková, Markéta, 1974- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 114, č. 3 (2009), s. 230-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Karty inženernogeologičeskogo rajonirovanija dlja urbanizacii
The Karviná Central Thrust of the Ostrava-Karviná District (Upper Silesian Coal basin) - kinematic and genesis studies
Karvinská katastrofa 1894 / Bilan, Jindřich, Zářický, Aleš, 1973- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 9 (2004), s. 8-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Karvinské souvrství / Dopita, Miloslav, Hoch, I., Martinec, Petr, Merenda, M., Tomis, L. -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 87-113
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír) / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 104-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Kasiterit z Kovářové / Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 359-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Kasiterit z Muckova jz. od Českého Krumlova / Cílek, Václav, jr. -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 436-437
Zdroj: ČGS (UNM)