Listování
od 

Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria / Bayer, Tomáš, 1973-, Čábelka, Miroslav, 1976-, Potůčková, Markéta, 1974- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 114, č. 3 (2009), s. 230-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Karty inženernogeologičeskogo rajonirovanija dlja urbanizacii
The Karviná Central Thrust of the Ostrava-Karviná District (Upper Silesian Coal basin) - kinematic and genesis studies
Karvinská katastrofa 1894 / Bilan, Jindřich, Zářický, Aleš, 1973- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 9 (2004), s. 8-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Karvinské souvrství / Dopita, Miloslav, Hoch, I., Martinec, Petr, Merenda, M., Tomis, L. -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 87-113
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír) / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 104-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Kasiterit z Kovářové / Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 359-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Kasiterit z Muckova jz. od Českého Krumlova / Cílek, Václav, jr. -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 436-437
Zdroj: ČGS (UNM)
Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram / Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 272-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika) / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 53, č. 3 (2004), s. 275-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Kasolite from the Jánská vein, Březové Hory, Příbram (Czech Republic)
Kasolite from uranium deposit Zálesí near Javorník ve Slezsku [i.e. in Silesia] (Czech Republic)
Kaspar Graf von Sternberg (1761-1838) und die deutschen Naturforscher seiner Zeit / Majer, Jiří -- In: Abhandlungen des Staatlichen Museum für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- ISSN 0070-7228 -- Jg. 43-44 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Kaspar M. Sternberg-Sonderausstellung im Nationalmuseum Prag im Jahre 1998
Kaspar Maria Sternberg, Jan. 6th, 1761 - Dec. 20th, 1838
Kaspar Sternberk - the founder of Czech paleobotany
Kaspar Sternberk and exploration of the Czech Lower Paleozoic
The Kaspar Sternberk's significance for mineralogical collection of the National Museum and for Czech mining
Kašpar M. hrabě Sternberg - velikán světové přírodovědy / Kvaček, Jiří, 1937- -- In: Kašpar hrabě Sternberg - přírodovědec a zakladatel Národního muzea -- ISBN 80-7036-047-X -- s. 49-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašpar M. hrabě Sternberg (1761-1838), jeho doba, život a dílo / Majer, Jiří -- In: Kašpar hrabě Sternberg - přírodovědec a zakladatel Národního muzea -- ISBN 80-7036-047-X -- s. 5-37
Zdroj: ČGS (UNM)