Listování
od 

Katastrofální povodeň na Rychnovsku - červenec 1998 / Šiftař, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 12 (1998), s. 333-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Katastrofální povodeň v povodí Odry v srpnu 1880, její příčiny, průběh a následky / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav, Řehánek, T. -- In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2006 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích" -- s. 61-70
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Katastrofální povodeň v únoru/březnu 1784 - přírodní pohroma evropského rozsahu
Katastrofální povodně ve střední Evropě koncem července 1897 a poučení z nich
Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí) / Hrádek, Mojmír, Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích -- S. 178-185
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Katastrofálny kamenitý prúd v Aguas Calientes, Peru / Carreno, R., Klimeš, Jan, Vilímek, V., Vlčko, J. -- In: Zborník príspevkov z 5. konferencie inžinierskych geológov Geológia a životné prostredie -- s. 1-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu, Peru / Carreno, R., Klimeš, Jan, Vilímek, V., Vlčko, J. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 38, č. 4 (2006), s. 355-360
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru) / Carreno, Raul, Klimeš, Jan, Vilímek, Vít, 1959-, Vlčko, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 38, č. 4 (2006), s. 355-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Katastrofické a episoidické události v pískovcové reliéfu: svahové pohyby a zvětrávání
Die Katastrophe auf der Grube Nelson im Jahre 1934
Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky / Žďárský, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 2 (1995), s. 35-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Kategorizace obytných ploch Ostravska / Kallabová, Eva -- In: Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska -- s. 73-80
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kategorizace průmyslových ploch Ostravska / Klusáček, Petr, Šotnar, P. -- In: Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska -- s. 81-84
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny / Jelínek, Filip, Leichmann, Jaromír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 3 (2005), s. 142-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Katodová luminiscence karbonátů / Kříbek, Bohdan, Leichmann, Jaroslav (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Kavernosní zvětrávání a polygonální struktury v granulitech vrcholové části Kletě 1084 m v Blanském lese (jižní Čechy)
Kavernový zásobník plynu Příbram-Brod / Kloss, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 7 (1992), s. 197-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaverny v horninovém masívu a jejich využití / Drozd, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 10 (1982), s. 286-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav / Röhlich, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 36-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Kde dnes znamená včera : jihosibiřské refugium doby ledové / Chytrý, Milan, 1967-, Horsák, Michal, 1975-, Řičánková, Věra, 1977- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 9 (2010), s. 526-530
Zdroj: ČGS (UNM)