Listování
od 

Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy) / Kirchner, Karel, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6 -- s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami / Majer, Jiří, 1922- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 35 (199), s. 58-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel / Just, Tomáš, 1962- -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 4, č. 7 (1996), s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství / Prouza, Vladimír -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke stému výročí smrti geologa Františka Pošepného / Marek, František -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 28 (1995), s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke stoletému výročí požáru v dole Marie v Příbrami r.1892 / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 6 (1992), s. 204-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke stratigrafické pozici devítikřížských pískovců / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 1 (1983), s. 57-59, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke stratigrafii dvou významných kvartérních lokalit od Dobrkovic u Českého Krumlova / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 149-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke stratigrafii jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu / Vaňura, Jaromír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 187-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke studii Udržitelnost rozvoje Králické kotliny / Lacina, Jan, Nosková, Helena, Sádlo, Jiří, Tošovská, Eva, Vajdová, Zdenka -- In: Konferencja Klodzko - Orlicka 2007 -- S. 105-108
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku / Landa, Jiří, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 88-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke vzniku uranových dolů v Příbrami / Staněk, Vlastimil -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 53-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke znalosti erozivního systému v Bosonožském hájku západně od Brna / Kirchner, Karel, Kuda, František, Máčka, Z. -- In: Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014 -- S. 37-38
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ke způsobu vedení hranice mezi karbonem a permem v limnických pánvích Českého masívu / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 1 (1989), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ / Grygárek, Jiří, 1934-, Kouřil, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 4 (1990), s. 98-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke způsobům likvidace technologických pilířů v závodě Horní Benešov / Grygárek, Jiří, 1934-, Raszka, Karel -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 118-122
Zdroj: ČGS (UNM)
The kellwasser event in Moravia / Friáková, Oľga, Hladil, Jindřich, 1953-, Kesslerová, Zuzana -- In: Global bio-events. Lecture notes in Earth sciences, volume 8. -- s. 213-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Keltische Goldseifen in der Nähe von Jílové - Mythe oder Realität?
Keltové a nerostné suroviny na Chrudimsku / Vodička, Jindřich -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 12, č. 7 (1987), s. 432-436
Zdroj: ČGS (UNM)
Keltská těžba rud v Krušných horách prokázána / Krutský, Norbert, Mag, Mikuláš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 1 (1986), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)