Listování
od 

Ke znalosti erozivního systému v Bosonožském hájku západně od Brna / Kirchner, Karel, Kuda, František, Máčka, Z. -- In: Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014 -- S. 37-38
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ke způsobu vedení hranice mezi karbonem a permem v limnických pánvích Českého masívu / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 1 (1989), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ / Grygárek, Jiří, 1934-, Kouřil, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 4 (1990), s. 98-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke způsobům likvidace technologických pilířů v závodě Horní Benešov / Grygárek, Jiří, 1934-, Raszka, Karel -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 118-122
Zdroj: ČGS (UNM)
The kellwasser event in Moravia / Friáková, Oľga, Hladil, Jindřich, 1953-, Kesslerová, Zuzana -- In: Global bio-events. Lecture notes in Earth sciences, volume 8. -- s. 213-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Keltische Goldseifen in der Nähe von Jílové - Mythe oder Realität?
Keltové a nerostné suroviny na Chrudimsku / Vodička, Jindřich -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 12, č. 7 (1987), s. 432-436
Zdroj: ČGS (UNM)
Keltská těžba rud v Krušných horách prokázána / Krutský, Norbert, Mag, Mikuláš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 1 (1986), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Keltské rýžování zlata na Jílovsku - mýtus nebo realita? / Waldhauser, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20 -- Roč. 111 (1988), s. 7-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 194-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Kenozoický vývoj Panónskej panvy a jej okrajov
Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich / Badura, Janusz, Kasiński, Jacek Robert, Przybylski, Bogusław -- In: Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu -- ISBN 83-908127-8-9 -- s. 183-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Keple - křemenné žíly / Černý, Pavel, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 259-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Keramická petrografie loštické hrnčiny / Gregerová, Miroslava, 1948-, Hložek, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 86-89, obálka s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Keramická petrografie loštické hrnčiny / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XV, č. 1 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Keramická příručka - recenze / Stoklasa, Jaroslav -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 6, č. 2 (2000), s. 39-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Keramická sbírka Františka Kretze ve fondech Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea. / Šídová, Hana (2009) -- In: František Kretz (1859-1929) - sběratel, národopisec, novinář -- ISBN 978-80-86185-82-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Keramické kompozity / Bareš, Richard A. -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 37, č. 6 (1987), s. 172-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Keramické suroviny v oblastech Alto Ligonha a Nampula v Mosambiku / Franče, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 1 (1986), s. 17-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Keramické vlastnosti korekčného ílu lokality Stupava / Tabák, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 383-388
Zdroj: ČGS (UNM)