Listování
od 

Keltská těžba rud v Krušných horách prokázána / Krutský, Norbert, Mag, Mikuláš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 1 (1986), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Keltské rýžování zlata na Jílovsku - mýtus nebo realita? / Waldhauser, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20 -- Roč. 111 (1988), s. 7-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 194-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Kenozoický vývoj Panónskej panvy a jej okrajov
Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich / Badura, Janusz, Kasiński, Jacek Robert, Przybylski, Bogusław -- In: Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu -- ISBN 83-908127-8-9 -- s. 183-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Keple - křemenné žíly / Černý, Pavel, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 259-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Keramická petrografie loštické hrnčiny / Gregerová, Miroslava, 1948-, Hložek, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 86-89, obálka s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Keramická petrografie loštické hrnčiny / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XV, č. 1 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Keramická příručka - recenze / Stoklasa, Jaroslav -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 6, č. 2 (2000), s. 39-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Keramická sbírka Františka Kretze ve fondech Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea. / Šídová, Hana (2009) -- In: František Kretz (1859-1929) - sběratel, národopisec, novinář -- ISBN 978-80-86185-82-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Keramické kompozity / Bareš, Richard A. -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 37, č. 6 (1987), s. 172-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Keramické suroviny v oblastech Alto Ligonha a Nampula v Mosambiku / Franče, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 1 (1986), s. 17-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Keramické vlastnosti korekčného ílu lokality Stupava / Tabák, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 383-388
Zdroj: ČGS (UNM)
Kerivoula (Mammalia, Chiroptera), fossil in Europe? / Horáček, Ivan, 1952- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1986, no. 2 (1988), p. 213-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Kerrycoleus gen. n. (Machaeridia, Lepidocoleidae) from the Devonian of Bohemia (Czech Republic) / Prokop, Rudolf J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 170, č. 1-4 (2001), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
The Kettner Volume (Variant.)
Kettnerova geologická škola / Čepek, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3-4 (1991), s. 165-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Key Lower Palaeozoic faunas from near the Trans-European Suture Zone / Cocks, L. Robin M. -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 201 (2002), p. 37-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Kgalagadi Transfrontier Park
Khan Khairkhan Crystalline complex / Bolormaa, Khasbazar, Buriánek, David, Burianková, Kristýna, Hanžl, Pavel -- In: Mineralnye resurcy Mongolii v XXI veke -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)