Listování
od 

Khan Khairkhan kompleksiin metamorf chuluulgijn petrographiin ontslog / Bolormaa, Khasbazar, Buriánek, David, Burianková, Kristýna, Hanžl, Pavel -- In: Erdem shinjilgeenii buteel No 16 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kidney Stone Analysis by Nicolet FTIR Spectrometer / Dominák, Ivor, Kesner, František, Linhartová, Marcela -- In: Chemical Papers -- ISSN 0366-6352 -- Roč. 54(265-338, č. 5 (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kinds of caves and their attitude distribution in the Říčka karst valley (Moravian Karst)
Kinematic analysis of the mutual position of the Cretaceous paleomagnetic poles of the European epi-variscan and African platforms with respect to the alpine movements in the Mediterranean Alpines / Roth, Zdeněk -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 19, no. 3 (1987), p. 193-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematic and isostatic models of lithosphere development in Eastern Alpine, Western Carpathian, Pannonian Basin region / Babuška, Vladislav, Bielik, Miroslav, Lillie, Robert J., Plomerová, Jaroslava -- In: Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology -- ISSN 1221-4663 -- Vol. 75, no. 1 Suppl. (1994), p. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematic and Rheological Model of Exhumation of High Pressure Granulites in the Variscan Orogenic Root: Example of the Blanský Les Granulite, Bohemian Massif, Czech Republic / Franěk, Jan, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic / Franěk, Jan, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, 1958- -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 86, no. 3-4 (2006), p. 253-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic / Franěk, Jan, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 20 (2006), p. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root:example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic / Franěk, Jan, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Mineralogy and Petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 86, č. 3-4 (2006), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kinematic assessment of some structures of the northern Veporic in relation to the generation of the Krížna nappe
A Kinematic Model of Structural Development of the Moldanubian Root during the Variscan Orogeny Based on Correlation of Crustal and Mantle Lithosphere Fabrics / Babuška, Vladislav, Lexa, Ondrej, Plomerová, Jaroslava, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematic model of the fault pattern of the Stráž block
Kinematic model of the tectonic development of the Carpathians and Alps in Cenozoic times / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 31, no. 1 (1986), p. 1-15, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
A kinematic model of vertical geomagnetic field variation resulting from a steady convective flow / Marsenić, Alexandra -- In: Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics -- Roč. 108, č. 2 (2014), s. 191-212
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Kinematic pattern in Cretaceous cover of the Bohemian Massif: the case of the Stráž fault (North Bohemia) / Höschl, Viktor, Jurza, P., Klečka, Milan, Synek, Jaroslav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematický a reologický model exhumace vysokotlakých granulitů ve variském orogenním kořeni: příklad granulitů Blanského lesa, český masiv, Česká republika
Kinematický model tektonického vývoje Karpat a Alp v kenozoiku
Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň) / Klečka, Milan, Synek, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu / Plašienka, Dušan, 1953- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 3 (1983), s. 217-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematický rozbor vzájemné polohy křídových paleomagnetických pólů evropské epivariské platformy a Afriky z hlediska alpínských pohybů v mediteránní větvi Alpid