Listování
od 

Kinetics of methane degassing from the coal seams / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Proceedings of the 9th Coal Geology Conference -- s. 60
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetics of reactions of coal with polystyrene: TGA-DSC approach / Brožová, Zuzana, Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Macromolecular Symposia -- Roč. 202, september (2003), s. 297-305
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetics of reactions of coal with polystyrenes / Brožová, Zuzana, Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Second International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation, MoDeSt 2002, Budapest -- s. 6/1-6/2
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetics of resite carbonization / Kolář, František, Svítilová, Jaroslava -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 11(120) (2001), s. 97-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetics of the formation of low-saturated belitic clinker and its hydraulic activity / Sklorzová, Hana, Staněk, Theodor, Sulovský, Petr -- In: Proceedings of the 10th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, June 21-25, 2005, University of Paisley, Scotland -- ISBN 1-903978-21-1 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Kinetics of the quartz growth from supersaturated solutions under ambient conditions (25°C and 1 atm)
Kinetics of the release of Silicon and Aluminium from Aluminosilicates into Aqueous Mildly Acid Solutions / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 25 (1995), p. 59-68
Zdroj: ČGS (UNM)
The kinetics of thermal regeneration of ZSM-5 zeolite
Kinetika a mechanismus vytvrzování systémů epoxy/anhydrid / Kolář, František, Svítilová, Jaroslava -- In: Chemické listy -- Roč. 100, č. 8 (2006), s. 680
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetika flokulace / Pechoč, Jiří -- In: Enviroment and Mineral Processing. Part II. Mineral Processing. Proceedings of the International Conference. 2, Mineral Processing. -- s. 10-16
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetika flokulace / Pechoč, Jiří -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing -- s. 10-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinetika karbonizace pryskyřice Ebolit FF / Kolář, František, Svítilová, Jaroslava -- In: Plasty a kaučuk -- Roč. 37, č. 8 (2000), s. 228-231
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetika můstkové flokulace / Adámek, Stanislav, Mucha, Pavel, Pechoč, Jiří, Stoklasa, Jaroslav -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 7(113) (1999), s. 23-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetika rozpouštění kalcitu / Blatná, Pavlína, Faimon, Jiří, 1950-, Fňukalová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm) / Faimon, Jiří, 1950-, Knápek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinetika termickej regenerácie zeolitu ZSM-5 / Horváth, Ivan, Kubranová, Mária, Nedomová, Květa -- In: Silikáty -- Roč. 33, č. 3 (1989), s. 215-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinetika termičeskoj regeneracii ceolita ZSM-5
Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic / Doležalová, Hana, Houzar, Stanislav, Losos, Zdeněk, 1962-, Škoda, Radek -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 182, no. 2 (2006), p. 165-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic / Houzar, Stanislav, Laudátová, Hana, Losos, Zdeněk, Škoda, Radek -- In: Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 182/2006, č. 2 (2006), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Kippengestaltung gegen die Erosion auf dem Tagebau Doly Nástup Tušimice durch die Hydrosaat