Listování
od 

Kinetika karbonizace pryskyřice Ebolit FF / Kolář, František, Svítilová, Jaroslava -- In: Plasty a kaučuk -- Roč. 37, č. 8 (2000), s. 228-231
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetika můstkové flokulace / Adámek, Stanislav, Mucha, Pavel, Pechoč, Jiří, Stoklasa, Jaroslav -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 7(113) (1999), s. 23-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetika rozpouštění kalcitu / Blatná, Pavlína, Faimon, Jiří, 1950-, Fňukalová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm) / Faimon, Jiří, 1950-, Knápek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinetika termickej regenerácie zeolitu ZSM-5 / Horváth, Ivan, Kubranová, Mária, Nedomová, Květa -- In: Silikáty -- Roč. 33, č. 3 (1989), s. 215-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinetika termičeskoj regeneracii ceolita ZSM-5
Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic / Doležalová, Hana, Houzar, Stanislav, Losos, Zdeněk, 1962-, Škoda, Radek -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 182, no. 2 (2006), p. 165-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic / Houzar, Stanislav, Laudátová, Hana, Losos, Zdeněk, Škoda, Radek -- In: Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 182/2006, č. 2 (2006), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Kippengestaltung gegen die Erosion auf dem Tagebau Doly Nástup Tušimice durch die Hydrosaat
Kirkocystid ankyroids (Stylophora: Echinodermata) from the Šárka Formation (Ordovician) of Bohemia / Derstler, Kraig, Parsley, Ronald L., Prokop, Rudolf J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 1 (2000), s. 37-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Kirkocystidní ankyroidi (Stylophora: Echinodermata) ze šáreckého souvrství českého ordoviku
Kitagohaite, Pt.sub.7./sub.Cu, a new mineral from the Lubero region, North Kivu, Democratic Republic of the Congo / Cabral, A. R., Jedwab, J., Kallistová, Anna, Lehmann, B., Sidorinová, T., Skála, Roman, Vymazalová, A. -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 78, č. 3 (2014), s. 739-745
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Klabava/Šárka formations boundary (Ordovician,Prague Basin) in the temporary outcrop north of Rokycany
Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 7 (2005), s. 214-217
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 7 (2005), s. 214-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Kladenské souvrstvíé mezi Kralupy nad Vltavou a Všetaty / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 161-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Kladenský revír / Brož, Milan, Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír, Vencovský, Miloš, Živor, Roman -- In: Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí -- S. 1-128
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kladno District / Brož, Milan, Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír, Vencovský, Miloš, Živor, Roman -- In: Termination of underground coal mining and its impact on the environment -- S. 1-128
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kladnoit z povrchového dolu Bílina / Dobeš, Petr, Dvořák, Zdeněk, Mráz, J., Ondruš, Petr, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, č. 1 (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kladnoit z povrchového dolu Bílina / Dobeš, Petr, Dvořák, Zdeněk, Mráz, Jaroslav, Ondruš, Petr, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 267-268
Zdroj: ČGS (UNM)