Listování
od 

Kladenské souvrstvíé mezi Kralupy nad Vltavou a Všetaty / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 161-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Kladenský revír / Brož, Milan, Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír, Vencovský, Miloš, Živor, Roman -- In: Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí -- S. 1-128
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kladno District / Brož, Milan, Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír, Vencovský, Miloš, Živor, Roman -- In: Termination of underground coal mining and its impact on the environment -- S. 1-128
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kladnoit z povrchového dolu Bílina / Dobeš, Petr, Dvořák, Zdeněk, Mráz, J., Ondruš, Petr, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, č. 1 (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kladnoit z povrchového dolu Bílina / Dobeš, Petr, Dvořák, Zdeněk, Mráz, Jaroslav, Ondruš, Petr, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 267-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Kladnoite from open-cast mine Bilina, Czech Republic
Kladnoite from the Bílina open-pit mine
The Kladská unit - petrological and structural evidence for Variscan thrusting of the Mariánské Lázně Complex over the Saxothuringian terrane (West Bohemia) / Kachlík, Václav -- In: KTB Report -- ISSN 0939-8732 -- No. 3 (1994), p. 19-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Kladská Unit / Kachlík, Václav -- In: Gondwanan margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif: opening meeting 2004 of the International Geoscience Programme IGCP 497 "The Rheic Ocean: Its Origin, Evolution and Correlatives -- ISBN 80-86561-2 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Klasická lokalita Malá Jizerská louka / Kotrlý, Marek, Malíková, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 251-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem / Svejkovský, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 169-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří / Svejkovský, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 127-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání / Martinovská, Irena, Zelenka, Oldřich -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí / Martinovská, Irena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi / Horčička, Lumír -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve / Horčička, Lumír, Martinovská, Irena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 36-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté / Kukal, Zdeněk -- In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology -- ISBN 80-210-1481-4 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Roč. 27 (1997), s. 21-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace a nomenklatura čeledí gastropodů
Klasifikace a nomenklatura meteoritů / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 28-37
Zdroj: ČGS (UNM)