Listování
od 

Klima v posledním glaciálu / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 223-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Klima v posledním glaciálu / Musil, Rudolf (2005)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Klimaschwankungen und Geoprozesse im kalten Norden Euroasiens / Demek, Jaromír -- In: Leopoldina. Reihe 3 -- ISSN 0949-2364 -- Jg. 44 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991 / Lichner, Ľubomír, 1949-, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- S. 74-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatická budoucnost Evropy: perspektivy, rizika, nejistoty / Cílek, Václav -- In: Krizový management -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatická budoucnost Evropy: perspektivy, rizika, nejistoty / Cílek, Václav -- In: Sborník konference Krizový management -- s. 11-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatická budoucnost Evropy: Perspektivy, rizika, nejistoty / Cílek, Václav -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 17, č. 2 (2003), s. 1-3
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- ISBN 80-210-1714-7 -- s. 93-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatická změna a její vliv na vodní režim / Pretel, Jan, 1943- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 7 (2006), s. 227-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let / Rožnovský, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Klimatické variace stefanu B v enviromentálním záznamu sedimentů mšeckého jezera (kladensko-rakovnická pánev, Česká republika)
Klimatické změny a rozvoj bentických společenstev během ordoviku v mediteránní provincii
Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085 / Mrkvičková, Magdalena -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 11 (2008), s. 776-779
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů / Cílek, Václav, Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 1 (1995), s. 16-24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou? / Cílek, Václav, jr., Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 1 (1995), s. 16-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatické změny jako výsledek proměnlivosti solárně-terestrických jevů ve vztahu k pohybu Slunce / Charvátová, Ivanka -- In: Solárně-terestrické vlivy na klima -- ISBN 80-85813-42-4 -- s. 17-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Klimatické změny na americko-mexické hranici / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 3 (2001), s. 155
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě / Dvořák, Jaroslav -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatické změny v geologické minulosti a v současnosti / Kadlec, Jaroslav -- In: 9. konference environmentální archeologie KEA 2013 : sborník abstraktů -- S. 36-36
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatické změny v Holandsku : život mezi povodní a suchem / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 9 (2003), s. 494-494
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ