Listování
od 

Knowledge of the Carboniferous and Permian actinopterygian fishes of the Bohemian Massif - 100 years after Antonín Frič / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 69, no. 3-4 (2013), p. 159-181
Zdroj: ČGS (UNM)
The knowledge of the Pleistocene - an assumption for the differentiation of natural regularities and human interventions : Syllabus of a lecture / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- No. 1 (1994), p. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Knowledge on fossil flora of the Handlová-Nováky lignite basin obtained from the VT-D-5 drillhole / Čierna, Emilia, Planderová, Eva, Sitár, Viliam -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- No. 12 (1987), p. 69-80, 13 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
A known mineral occurrence at Lengenbach in Alps
Kobalt und Nickel in Pyriten als Anzeiger der metamorphen Umbildung der stratiformen Sulfidlagerstätten Silesikums (Tschechische Republik) / Fojt, Bohuslav, Zeman, Josef -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Nr. 1 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Kočičí skály / Vítek, Jan, 1946- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 3, č. 9 (1983), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Kodifikace zkratek minerálů / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov) / Kačura, Georgij -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod / Vaškovská, Eugénia -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 96 (1992), s. 75-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Koevoluce jako princip vývoje prostředí a živých organismů / Mikuláš, Radek -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 50-51
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii) / Domas, Jaroslav -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 118-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu / Cimbálníková, Alena, Minařík, Luděk, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Koexistencia granátu a biotitu v malokarpatských metapelitoch / Dyda, Marián -- In: Metamorfné procesy v západných Karpatoch -- s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Koexistenční vztahy amfibolu a biotitu v durbachitických horninách středočeského plutonu
Kohle des dritten Jahrtausends
Kohle in Industriegebiet von Liberec im Zeitraum der Industrierevolution
Das Kohlenbecken Rosice-Oslavany im Licht neuer geologischer Erkenntnisse. The Rosice-Oslavany basin in the light of new geological findings
Kohlenbergbau auf dem Gebiet der ČSSR vor dem ersten Weltkrieg
Kohlenbergbau bei Malá Veleň (Klein Wöhlen) im Kreis Děčín (Tetschen)
Kohlenführende Sedimente des Böhmischen Mittelgebirges