Listování
od 

Kobalt und Nickel in Pyriten als Anzeiger der metamorphen Umbildung der stratiformen Sulfidlagerstätten Silesikums (Tschechische Republik) / Fojt, Bohuslav, Zeman, Josef -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Nr. 1 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Kočičí skály / Vítek, Jan, 1946- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 3, č. 9 (1983), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Kodifikace zkratek minerálů / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov) / Kačura, Georgij -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod / Vaškovská, Eugénia -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 96 (1992), s. 75-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Koevoluce jako princip vývoje prostředí a živých organismů / Mikuláš, Radek -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 50-51
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii) / Domas, Jaroslav -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 118-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu / Cimbálníková, Alena, Minařík, Luděk, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Koexistencia granátu a biotitu v malokarpatských metapelitoch / Dyda, Marián -- In: Metamorfné procesy v západných Karpatoch -- s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Koexistenční vztahy amfibolu a biotitu v durbachitických horninách středočeského plutonu
Kohle des dritten Jahrtausends
Kohle in Industriegebiet von Liberec im Zeitraum der Industrierevolution
Das Kohlenbecken Rosice-Oslavany im Licht neuer geologischer Erkenntnisse. The Rosice-Oslavany basin in the light of new geological findings
Kohlenbergbau auf dem Gebiet der ČSSR vor dem ersten Weltkrieg
Kohlenbergbau bei Malá Veleň (Klein Wöhlen) im Kreis Děčín (Tetschen)
Kohlenführende Sedimente des Böhmischen Mittelgebirges
Kohlenstoffisotopen-Variationen in saxothuringischen, bohemischen und moldanubischen Metasedimentfolgen / Lorenz, W., Nitzsche, H.-M. -- In: Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geowissenschaften -- Jg. 200 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Kohlenwinnung bei Starý Šachov (Alt Schokau)
Kojetice - new locality of the Upper Cretaceous epibionts cemented to lydite clasts
Kojetice - nová lokalita svrchnokřídových epibiontů přisedlých na buližníkových plastech / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 20 (1991), s. 7-27
Zdroj: ČGS (UNM)