Listování
od 

Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy) / Borovec, Jakub, Hejzlar, Josef, Jarošík, Jiří, Růžička, Martin -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 9 (2004), s. 267-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Kolokvium o ukládání radioaktivních odpadů / Herštus, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 221-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 92-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému: pozdní devon, údaje z lomů Cemo, a.s. v Mokré / Hladil, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISBN 80-210-2371-6 -- s. 18-21
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kolský hluboký vrt / Zoubek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 247-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Komandirovka v stranu ochotnikov za čerepami
Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Komatiite-meimechitic character of ultrabasic rocks of the Železný Brod Crystalline Area
Kombinace multielektrodové odporové metody a seismické tomografie z povrchu na archeologických lokalitách. / Dohnal, Jiří, Hrdá, Jaromíra, Jáně, Zdeněk, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav (2002) -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. -- ISBN 80-86407-01-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Kombinovaná Sr, Nd, Pb a Li izotopová geochemie alkalických láv ze severní části ostrova Jamese Rosse (Antarktický poloostrov) a význam pro tvorbu zaobloukového magmatu.
Kombinované sorbenty kovů na bázi nízkoenergetických uhlí a chitosanu / Borecká, Lenka, Havelcová, Martina, Krausová, Ivana, Machovič, Vladimír, Mizera, Jiří -- In: ChemZi -- Roč. 5, č. 9 (2009), s. 213-214
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kombinovaný rozklad vzorků granitoidů pro stanovení prvků vzácných zemin metodou ICP-MS
Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu" / Bouška, M., Jílke, P., Melková, J. -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 1 (1999), s. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Komentovaný seznam spodnooligocénní entomofauny ze Seifhennersdorfu (Sasko)
Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor / Chrt, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1992), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Komise IGU "Význam periglaciálních jevů" / Demek, Jaromír, 1930- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 87, č. 2 (1982), s. 152
Zdroj: ČGS (UNM)
Kommensalische Syringopora-Arten (Anthozoa; Tabulata) aus dem Devon von Zentral-Böhmen / May, Andreas -- In: Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0368-9654 -- Jg. 86 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Komorní and Železná hůrka / Rojík, Petr -- In: VI. Letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26. června 2010) = VIth Summer school of Quaternary studies 2010 (Czech Republic, June 19-26, 2010) : excursion guide -- s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně / Hejna, Michal -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 10-12, 4. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953) / Kolčava, Michal -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)