Listování
od 

Komošín u Březovic - zajímavá přírodní památka / Ziegler, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 49, č. 10 (1994), s. 297-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Kompakce a cementace křídových pískovců Čech / Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 2 (1990), s. 235-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Komparace výsledků výzkumu pracovníků dolů ČSM a Paskov-Staříč / Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- In: Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike -- s. 13-19
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kompasová orientace u některých korálů a rostlin / Hladil, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 82-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kompasová orientace u některých korálů a rostlin / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Kompatibilita, interoperabilita formátu MARC - TEI a katalogizace starých tisků. / KAŠPAROVÁ, Jaroslava -- In: Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008 -- ISBN 978-80-7053-283-6 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Kompenzace setrvačných vlastností kalorimetru se zaměřením na Seteram C 80 / Skotnica, Marek -- In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5 -- s. 48-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kompenzační metoda stanovení přetvárných charakteristik horninových těles v triaxiálním přístroji / Holoušová, Taťana, Pauli, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 7 (1988), s. 316-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Kompenzovaná hustotní karotáž / Eliáš, Vojtěch -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 107-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Kompleksnaja charakteristika massivov gornych porod
Kompleksnyje analizy prirodnoj mineral'noj vody iz novogo Karlsbadskogo istočnika
Kompleksy ichnofossilij a ich rasprostranenije v nižnem karbone Nizkogo Jesenika
Komplementarne strefy kataklazy w piaskowcach synklinorium pólnocnosudeckiego / Solecki, Andrzej -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 577-581
Zdroj: ČGS (UNM)
Kompletní biblografie zveřejněných a nezveřejněných prací profesora Ivo Chlupáče
Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy / Halíř, Jiří, Švancara, Jan -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexace rtuti huminovými kyselinami
The komplexation of mercury by humic acids / Malcharková, Martina, Štefanidesová, Vlasta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 1 (2006), s. 45-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Die komplexe Entwicklungsgeschichte des variszischen Orogens am beispiel des östlichen Saxothuringikums / Gaitzsch, Birgit, Kroner, Uwe, Sebastian, Ulrich -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Jg. 471 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexe Wassergüteauswertung der Berounka
Komplexná charakteristika horninových masívov / Ondrášik, Rudolf -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 19-29
Zdroj: ČGS (UNM)