Listování
od 

Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin / Pták, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1984), s. 359-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu / Matoušek, Václav, 1954- -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 25-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní zhodnocení geofaktorů území listu Halenkov, 25-411 / Havlín, Aleš, Havlín Nováková, Dana -- In: Zborník 14. Slovenská hydrogeologická konferencia 'Hydrogeológia a kvalita života' -- ISBN 978-80-969342-3-2 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor / Alinče, Zbyněk, Hrkal, Zbyněk, Králová, Monika, Liptáková, Darina, Němcová, Jitka -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor / Alinče, Zbyněk, Hrkal, Zbyněk, Liptáková, Darina, Šináglová, Růžena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 45-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní zhodnocení W-Sn lokality Tehov / Švestka, J. -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin / Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Staněk, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 85-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní způsob řešení geomechaniky ve slánské oblasti / Chochol, J., Jiránková, Jana, Štrouf, Richard -- In: Výběr prací 14 -- s. 69-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexotvorné reakce huminových látek s kovy / Kula, Petr, Navrátilová, Zuzana -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 87, 9a (1993), s. 261
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Komplexy metamorfitov a granitoidov v kohútskom pásme veporíd (západné Karpaty) / Bezák, Vladimír -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 78 (1982), s. 65-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Komporace a analýza drsnosti materiálů získaných technologií vodního abrazivního paprsku / Fialová, A., Hlaváček, P., Janurová, E., Mádr, V., Ohlídal, M., Slivečka, L., Valíček, J., Vašek, Jaroslav -- In: METAL 2006 -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kompozičné techniky v metóde konečných prvkov / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Kohut, Roman, Kolcun, Alexej -- In: MICRO CAD-SYSTEM 93. Application of Computer assisted Methods in technical Practice. Proceedings of the International Scientific Conference. I/5, Special section of the Faculty of Mechanical Engineering. -- s. 126
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kompozitní materiály s otevřenou pórovitostí pro náhrady kostní tkáně / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: Acta Mechanica Slovaka -- Roč. 10, č. 1 (2006), s. 517-522
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kompozitní materiály uhlík-uhlí: příprava, vlastnosti, použití / Balík, Karel -- In: Sborník 1.Mezinárodního symposia "Inovace `94" -- s. 75-79
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kompozitní vrstevnaté žárovzdorné materiály / Kutzendörfer, Jaroslav, Nekolová, Hana, Veltruský, Vladimír -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 65, č. 3 (1987), s. 104-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Komprese záznamu lokálního zemětřesení použitím waveletové transformace
Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně) / Havíř, Josef, 1970- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 173-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych / Kaim, Andrzej -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 48, č. 12 (2000), s. 1079
Zdroj: ČGS (UNM)
Komu patří zeměkoule. Zaniknou-li cesty, přijdeme o paměť / Cílek, Václav -- In: Respekt -- -, č. 46 (2004), s. 19
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka / Hurník, Stanislav, 1933-2005, Trýzna, Pavel -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1990), s. 28-43
Zdroj: ČGS (UNM)