Listování
od 

Komporace a analýza drsnosti materiálů získaných technologií vodního abrazivního paprsku / Fialová, A., Hlaváček, P., Janurová, E., Mádr, V., Ohlídal, M., Slivečka, L., Valíček, J., Vašek, Jaroslav -- In: METAL 2006 -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kompozičné techniky v metóde konečných prvkov / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Kohut, Roman, Kolcun, Alexej -- In: MICRO CAD-SYSTEM 93. Application of Computer assisted Methods in technical Practice. Proceedings of the International Scientific Conference. I/5, Special section of the Faculty of Mechanical Engineering. -- s. 126
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kompozitní materiály s otevřenou pórovitostí pro náhrady kostní tkáně / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: Acta Mechanica Slovaka -- Roč. 10, č. 1 (2006), s. 517-522
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kompozitní materiály uhlík-uhlí: příprava, vlastnosti, použití / Balík, Karel -- In: Sborník 1.Mezinárodního symposia "Inovace `94" -- s. 75-79
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kompozitní vrstevnaté žárovzdorné materiály / Kutzendörfer, Jaroslav, Nekolová, Hana, Veltruský, Vladimír -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 65, č. 3 (1987), s. 104-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Komprese záznamu lokálního zemětřesení použitím waveletové transformace
Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně) / Havíř, Josef, 1970- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 173-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych / Kaim, Andrzej -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 48, č. 12 (2000), s. 1079
Zdroj: ČGS (UNM)
Komu patří zeměkoule. Zaniknou-li cesty, přijdeme o paměť / Cílek, Václav -- In: Respekt -- -, č. 46 (2004), s. 19
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka / Hurník, Stanislav, 1933-2005, Trýzna, Pavel -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1990), s. 28-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncem paleolitu bych nechtěl být mrtvolou / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koncentrace cytokinů a kostimulačních molekul sledována pomocí metody ELISA a pravděpodobnost detekce výskytu interleukinů v plazmě zdravých dárců krve
Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe / Cílek, Václav, jr., Dostál, Ivo, Doušová, Barbora, Petrůjová, Taťána -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 - 2004) / Chaloupecký, Pavel, Fišák, Jaroslav, Fottová, Daniela -- In: Sborník konference CAS, Praha, 15.11.2005 -- ISBN 80-86186-13-X
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Koncentracija rteci w osadech aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Klodzkiej / Kanasiewicz, Jerzy -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 555-557
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze przedsudeckiego / Jeczmyk, Magdalena, Markowski, Wojciech -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 38, č. 12 (1990), s. ;541-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncentrační gradienty na rozhraní fází krystal-sklo, indikátor podmínek formování silikátové taveniny měsíčních skel / Cimbálníková, Alena, 1932- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 53-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce databanky geologických údajů na EC 1034 / Šístek, Václav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 6 (1988), s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství / Hladil, Jindřich -- In: Moravskoslezské paleozoikum 1999 -- s. 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství / Hladil, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, - (2000), s. 80-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ