Listování
od 

Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891 / Cílek, Václav -- In: Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní -- ISBN 80-85304-69-4 -- s. 95-101
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891 / Cílek, Václav, jr. -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 95-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Koněprusy - ložisko vysokoprocentního vápence, nebo zahliněného štěrku? / Cílek, Václav -- In: Speleo. 26 -- s. 27
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Koněprusy Caves, an open book of geology, paleontology, mineralogy, karsology
The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill / Kadlec, Jaroslav -- In: VI. Letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26. června 2010) = VIth Summer school of Quaternary studies 2010 (Czech Republic, June 19-26, 2010) : excursion guide -- s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Koněprusy limestone at Jubilee Industrial Exhibition in 1891 in Praha
Konference Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi (Variant.)
Konference České pedologické společnosti v Milovech / Žigová, Anna -- In: Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů -- č. 14 (1997), s. 6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Konference geo-bio-diverzita Šumavy / Eliáš, Mojmír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998 / Valášek, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 11 (1998), s. 371-373
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference Hydrologie malého povodí 2014 / Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 64, č. 6 (2014), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference "Hydrologie půdy v malém povodí" / Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 12 (2003), s. 3-4 přílohy
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference meteoritické společnosti ve Vídni / Vrána, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 4 (1996), s. 388
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o "Díle našich lidí v mimoevropském světě" / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 1 (1999), s. 81
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhá konference o geologii Pangei / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 367
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa (Variant.)
Konference o krasové hydrologii karibské oblasti / Šilar, Jan, 1926- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 8 (1983), s. 203
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu / Gabriel, Zbyněk, Kukal, Zdeněk, 1932-, Pašava, Jan, Štemprok, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 188-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o organizaci výzkumu životního prostředí / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 315
Zdroj: ČGS (UNM)