Listování
od 

Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš / Dyk, Vladimír -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1990), s. 79-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ / Trachtulec, Jan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 35-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce rozvoje dolu Stachanov ve východočeském uhelném revíru / Helštýn, Jaromír, Hrubý, Karel -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 10 (1982), s. 392-395
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji / Kabrna, Martin, Kubizňák, Karel, Peleška, Oldřich, Svoboda, Ivan, Valášek, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 12 (2003), s. 18-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji / Kabrna, Martin, Kubizňák, Karel, Peleška, Oldřich, Svoboda, Ivan, Valášek, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem / Jahůdka, Miroslav, Makovička, Jaroslav, Vostarek, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. I-IV příl. Ekol.
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky / Doruška, Josef, Loužecký, Miloš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1995), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepcia rozvoja uskladňovania plynu / Mayer, Ladislav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 655-667
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepcia výstavby bane Slaný / Gaďo, Michal, Šimková, Eva, Špička, Juraj -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 254-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000 / Jetel, Ján, 1935-, Kullman, Eugen -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 106-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepční model trendů vývoje důlních vod / Zeman, Josef (2008) -- In: Geochemie a remediace důlních vod -- ISBN 978-80-254-2921-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Koncepční poznámky k problematice tektonické geomorfologie řešené modelováním reliéfu v prostředí GIS
Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu / Faimon, Jiří, Zajíček, Petr -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov -- ISBN 80-8064-263-X -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty ve svrchní křídě lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev) / Čech, Stanislav, Hradecká, Lenka, Laurin, Jiří, Sklenář, Jan, Vodrážka, Radek -- In: Zborník abstraktov z 8. česko-slovensko-polskej paleontologickej konferencii v Bratislave, jún 2007 -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty z lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev) / Čech, Stanislav, Hradecká, Lenka, Laurin, Jiří, Sklenář, Jan, Vodrážka, Radek -- In: 8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Kondice a světové ceny nerostných surovin / Vaněček, Mirko -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku / Jiskra, Jaroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2001), s. 5-9, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec Lilky / Černý, Pavel, Černý, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 194-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec pleistocénu - IGCP projekt 253 / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 81-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 93-107
Zdroj: ČGS (UNM)