Listování
od 

Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000 / Jetel, Ján, 1935-, Kullman, Eugen -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 106-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepční model trendů vývoje důlních vod / Zeman, Josef (2008) -- In: Geochemie a remediace důlních vod -- ISBN 978-80-254-2921-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Koncepční poznámky k problematice tektonické geomorfologie řešené modelováním reliéfu v prostředí GIS
Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu / Faimon, Jiří, Zajíček, Petr -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov -- ISBN 80-8064-263-X -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty ve svrchní křídě lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev) / Čech, Stanislav, Hradecká, Lenka, Laurin, Jiří, Sklenář, Jan, Vodrážka, Radek -- In: Zborník abstraktov z 8. česko-slovensko-polskej paleontologickej konferencii v Bratislave, jún 2007 -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty z lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev) / Čech, Stanislav, Hradecká, Lenka, Laurin, Jiří, Sklenář, Jan, Vodrážka, Radek -- In: 8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Kondice a světové ceny nerostných surovin / Vaněček, Mirko -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku / Jiskra, Jaroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2001), s. 5-9, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec Lilky / Černý, Pavel, Černý, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 194-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec pleistocénu - IGCP projekt 253 / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 81-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 93-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec samostatnosti petrologie v Čechách / Fediuk, František, 1929- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. Z20
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec skleníkové války? / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 5 (1994), s. 266-267
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví" / Farský, Miroslav, 1937-, Neruda, Martin -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 6 (2004), s. 326-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec všeho - probuzení ve století úpadků : špatná kniha s dobrou myšlenkou / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 2 (2008), s. 132-133
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov - Předklášteří) / Buriánek, D., Filipiak, P., Gilíková, H., Hanžl, P., Hladil, Jindřich, Jachowicz, M., Otava, J. -- In: Moravskoslezské paleozoiukum 2007. Sborník abstraktů -- s. 10-11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří) / Buriánek, D., Buriánek, David, Filipiak, P., Filipiak, Paweł, Gilíková, H., Gilíková, Helena, Hanžl, P., Hanžl, Pavel, 1964-, Hladil, Jindřich, Hladil, Jindřich, 1953-, Jachowicz, M., Jachowicz, Monika, Otava, J., Otava, Jiří, 1950- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 10-11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Konečně...aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří) / Buriánek, David, Filipiak, Paweł, Gilíková, Helena, Hanžl, Pavel, Hladil, Jindřich, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu / Komaško, Alexandr -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 69, č. 3 (2014), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)