Listování
od 

Konec Lilky / Černý, Pavel, Černý, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 194-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec pleistocénu - IGCP projekt 253 / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 81-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 93-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec samostatnosti petrologie v Čechách / Fediuk, František, 1929- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. Z20
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec skleníkové války? / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 5 (1994), s. 266-267
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví" / Farský, Miroslav, 1937-, Neruda, Martin -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 6 (2004), s. 326-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Konec všeho - probuzení ve století úpadků : špatná kniha s dobrou myšlenkou / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 2 (2008), s. 132-133
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov - Předklášteří) / Buriánek, D., Filipiak, P., Gilíková, H., Hanžl, P., Hladil, Jindřich, Jachowicz, M., Otava, J. -- In: Moravskoslezské paleozoiukum 2007. Sborník abstraktů -- s. 10-11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří) / Buriánek, D., Buriánek, David, Filipiak, P., Filipiak, Paweł, Gilíková, H., Gilíková, Helena, Hanžl, P., Hanžl, Pavel, 1964-, Hladil, Jindřich, Hladil, Jindřich, 1953-, Jachowicz, M., Jachowicz, Monika, Otava, J., Otava, Jiří, 1950- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 10-11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Konečně...aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří) / Buriánek, David, Filipiak, Paweł, Gilíková, Helena, Hanžl, Pavel, Hladil, Jindřich, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu / Komaško, Alexandr -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 69, č. 3 (2014), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie / Komaško, Alexandr -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 65, č. 3 (2010), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Koněpruské růžice nevznikaly pod vodou! / Komaško, Alexandr -- In: Československý kras -- Č. 38 (1987), s. 117-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891 / Cílek, Václav -- In: Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní -- ISBN 80-85304-69-4 -- s. 95-101
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891 / Cílek, Václav, jr. -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 95-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Koněprusy - ložisko vysokoprocentního vápence, nebo zahliněného štěrku? / Cílek, Václav -- In: Speleo. 26 -- s. 27
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Koněprusy Caves, an open book of geology, paleontology, mineralogy, karsology
The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill / Kadlec, Jaroslav -- In: VI. Letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26. června 2010) = VIth Summer school of Quaternary studies 2010 (Czech Republic, June 19-26, 2010) : excursion guide -- s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Koněprusy limestone at Jubilee Industrial Exhibition in 1891 in Praha