Listování
od 

Konference meteoritické společnosti ve Vídni / Vrána, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 4 (1996), s. 388
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o "Díle našich lidí v mimoevropském světě" / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 1 (1999), s. 81
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhá konference o geologii Pangei / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 367
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa (Variant.)
Konference o krasové hydrologii karibské oblasti / Šilar, Jan, 1926- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 8 (1983), s. 203
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu / Gabriel, Zbyněk, Kukal, Zdeněk, 1932-, Pašava, Jan, Štemprok, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 188-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o organizaci výzkumu životního prostředí / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 315
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o permotriasu / Siblík, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 1 (1987), s. 29-30, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o pouštní geologii / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 11 (1986), s. 331
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o rizikových odpadech / Krám, Pavel, 1960- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o sesuvech při dopravních stavbách / Rybář, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 2 (1987), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o velkých meteoritových impaktech a vývoji planet v Sudbury v Kanadě / Vrána, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 4 (1993), s. 122
Zdroj: ČGS (UNM)
6. Konference o vltavínech v Západomoravském muzeu v Třebíči / Houzar, Stanislav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006 / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference "Peri-Tethys Program" se konala v listopadu 2000 v Paříži / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 3 (2001), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference radonový program ČR / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 2 (1994), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference ředitelů západoevropských geologických služeb (WEGS) / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 12 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008" / Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 8 (2008), s. 302-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference společnosti pro dálkový průzkum v Nottinghamu / Kolejka, Jaromír, 1954- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 93, č. 1 (1988), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)