Listování
od 

Konference o velkých meteoritových impaktech a vývoji planet v Sudbury v Kanadě / Vrána, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 4 (1993), s. 122
Zdroj: ČGS (UNM)
6. Konference o vltavínech v Západomoravském muzeu v Třebíči / Houzar, Stanislav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006 / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference "Peri-Tethys Program" se konala v listopadu 2000 v Paříži / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 3 (2001), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference radonový program ČR / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 2 (1994), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference ředitelů západoevropských geologických služeb (WEGS) / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 12 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008" / Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 8 (2008), s. 302-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference společnosti pro dálkový průzkum v Nottinghamu / Kolejka, Jaromír, 1954- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 93, č. 1 (1988), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Konference Stavebního sektoru CEN / Stoklasa, Jaroslav -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 11, č. 2 (2005), s. 44-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS byla ve znamení povodní / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 12, č. 6 (2002), s. 22-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Konference VENTS 2007 v Turnově - Sedmihorky / Awdankiewicz, Marek, Breitkreuz, Christoph, Rapprich, Vladislav -- In: Muzejní čtvrtletník - Muzeum Českého ráje v Turnově -- Roč. 2007, č. 2 (2007)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Konferenci Petrológia a jej aplikácie - súčasnosť a perspektívy (Variant.)
Konferencia Petrológia a jej aplikácie - súčasnosť a perspektívy (Variant.)
Konferencja ENVIWEATH '96 oraz inauguracyjne spotkanie uczestników Projektu nr 405 IGCP Anthropogenic Impact on Weathering Processes - Brno, Czechy, 01-03.12.1996 / Michalik, Marek -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 45, č. 3 (1997), s. 238
Zdroj: ČGS (UNM)
Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010 / Migoń, Piotr -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 58, č. 10 (2010), s. 960-961
Zdroj: ČGS (UNM)
Konfigurace exoskeletonů kambrických a ordovických agnostidů: příklady z oblasti Barrandienu České republiky
Konformné 3D štrukturované rozklady / Kolcun, Alexej -- In: Proceedings of Seminars on Computational Geometry SCG '98. 7 -- s. 73-78
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic / Grygar, R., Hoffrichterová, L., Hrádek, M., Jelínek, J., Müller, Karel, Müllerová, J., Poláček, A. -- In: Sborník 2. semináře české tektonické skupiny. Exkurzní průvodce. Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví -- s. 19-21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic / Grygar, Radomír, Hofrichterová, Libuše, Hrádek, Mojmír, Jelínek, Jan, Müller, Karel, Müllerová, Jarmila, Poláček, Aleš -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Konfrontace výpočtových metod sedání staveb se skutečností / Pruška, Lumír -- In: Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb -- s. 114-125
Zdroj: ČGS (UNM)