Listování
od 

Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic / Grygar, Radomír, Hofrichterová, Libuše, Hrádek, Mojmír, Jelínek, Jan, Müller, Karel, Müllerová, Jarmila, Poláček, Aleš -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Konfrontace výpočtových metod sedání staveb se skutečností / Pruška, Lumír -- In: Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb -- s. 114-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Konfrontacja zdjecia satelitarnego z mapą geplogiczną Karkonoszy i gór Izerskich; próba interpretacji tektoniky dysjunktywnej / Mroczkowski, Jerzy, Ostaficzuk, Stanisław -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 20, č. 2 (1986), s. 121-130, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Konglomerátované mramorové dlažební desky z polycementových bloků / Ptáčník, Přemysl -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 64, č. 3 (1986), s. 118-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice) / Zapletal, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 89-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Kongres americké geologické společnosti / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 372
Zdroj: ČGS (UNM)
Kongres Evropské geologické unie / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 3 (1993), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Kongres Evropské geologické unie / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 5 (1993), s. 155
Zdroj: ČGS (UNM)
Kongres sedimentologů v Tunisu / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 283
Zdroj: ČGS (UNM)
Koniferen der Oberkreide und ihre Relikte im Tertiär Europas6PEin Beitrag zur Kenntnis ausgestorbener Taxodiaceae und Geinitziaceae fam.nov. / Kunzmann, Lutz -- In: Abhandlungen des Staatlichen Museum für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- ISSN 0070-7228 -- Jg. 45 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae / Dašková, Jiřina, Kvaček, J. -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 158, 3/4 (2010), s. 308-318
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko) / Kopista, Jaroslav, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír, Zeman, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 159-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Koninckite, evansite, vashegyite and a volborthite from Kociha near Rimavská Sobota (Slovakia)
Konjugierte Scherzonen in der südlichen Böhmischen Masse: variszische und alpidische kinematische Entwicklungen, Projekt S4713 / Brandmayr, Michael, Handler, Robert, Loizenbauer, Jürgen, Maderbacher, Frederike, Platzer, Reinhard, Wallbrecher, Eckart -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Jg. 138 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Konkavverwitterung und Polygonmuster in den Granuliten des Kleť/Schönnger-Gpfels 1084 m im Blanský les/Blansker Wald (Südböhmen) / Chábera, Stanislav, Huber, Karl Heinrich -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Jg. 37, Nr. 1-2 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod / Špaček, Karel, Tesař, Michal -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 1 (2003), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu / Lednický, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 90-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Konodonti : záhada a přitom mikropaleontologický šlágr / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 65, č. 1 (1986), s. 36-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Konodonti akantopygových vápenců v koněpruské oblasti (12-41 Beroun) / Zikmundová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Konodonti Gaeblerova mořkého horizontu karvinské části OKR (namur A) / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Přírodovědecký sborník -- Č. 26 (1982), s. 167-179, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)