Listování
od 

Kontaktní dvůr kdyňského masívu v jihozápadních Čechách / Vejnar, Zdeněk -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 45 (1990), s. 9-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní) / Kachlík, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktní metamorfismus hornin těšínitové asociace / Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 37, č. 1 (1988), s. 77-86, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov / Mrázová, Štěpánka, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kontaktní metamorfóza a mineralizace na příbramském uranovém ložisku / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, 1948-, Růžička, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 336-343
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktní metamorfóza grafitické ruly v doméně durbachitového plutonu Knížecí stolec / Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun) / Dobeš, Petr, Eckhardtová, Šárka, Stejskal, Michal, Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien / Dobeš, P., Eckhardtová, Šárka, Stejskal, M., Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 133-134
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín / Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 77, č. 1-2 (1992), s. 29-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktní metamorfóza v zábřežském a poličském krystaliniku / Buriánek, D., Němečková, Monika -- In: Mineralia Slovaca -- Roč. 33, č. 2 (2001), s. G12
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kontaktní skarn se scheelitem ze Semic u Písku / Fišera, Milan, 1937-, Moravcová, Hana, Rybka, Radim -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 1-2 (1986), s. 72-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktní snímač posunutí pro teplotu do 400° C - technické řešení / Rambouský, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 129-133
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica / Cílek, Václav, Langrová, Anna, Melka, Karel -- In: Acta Carsologica Slovaca./Slovenský kras. 39 -- s. 25-35
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica / Cílek, Václav, jr., Langrová, Anna, Melka, Karel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 39 (2001), s. 25-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktnyj metamorfizm porod tešenitnoj associacii
Kontaktnyj metamorfizm porod v rajone Gnilca i Delava-Peklisko
Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR / Veselý, Josef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 10 (1994), s. 558-562
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice / Bendl, J., Spanilá, Tamara, Sýkorová, Ivana, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Vodní hopodářství -- Roč. 48, 1, 2 (1998), s. 45-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice / Bendl, Jiří, 1955-, Spanilá, Tamara, Sýkorová, Ivana, 1969-, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 1-2 (1998), s. 45--49
Zdroj: ČGS (UNM)