Listování
od 

Kontaktní metamorfóza a mineralizace na příbramském uranovém ložisku / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, 1948-, Růžička, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 336-343
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktní metamorfóza grafitické ruly v doméně durbachitového plutonu Knížecí stolec / Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun) / Dobeš, Petr, Eckhardtová, Šárka, Stejskal, Michal, Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien / Dobeš, P., Eckhardtová, Šárka, Stejskal, M., Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 133-134
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín / Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 77, č. 1-2 (1992), s. 29-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktní metamorfóza v zábřežském a poličském krystaliniku / Buriánek, D., Němečková, Monika -- In: Mineralia Slovaca -- Roč. 33, č. 2 (2001), s. G12
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kontaktní skarn se scheelitem ze Semic u Písku / Fišera, Milan, 1937-, Moravcová, Hana, Rybka, Radim -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 1-2 (1986), s. 72-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktní snímač posunutí pro teplotu do 400° C - technické řešení / Rambouský, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 129-133
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica / Cílek, Václav, Langrová, Anna, Melka, Karel -- In: Acta Carsologica Slovaca./Slovenský kras. 39 -- s. 25-35
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica / Cílek, Václav, jr., Langrová, Anna, Melka, Karel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 39 (2001), s. 25-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktnyj metamorfizm porod tešenitnoj associacii
Kontaktnyj metamorfizm porod v rajone Gnilca i Delava-Peklisko
Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR / Veselý, Josef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 10 (1994), s. 558-562
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice / Bendl, J., Spanilá, Tamara, Sýkorová, Ivana, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Vodní hopodářství -- Roč. 48, 1, 2 (1998), s. 45-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice / Bendl, Jiří, 1955-, Spanilá, Tamara, Sýkorová, Ivana, 1969-, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 1-2 (1998), s. 45--49
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem / Kužílek, Vladimír, Tolma, Václav -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 3 (2001), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace podzemních vod / Šráček, Ondřej -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 12 (1993), s. 674-675
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace povrchových vod / Kalinová, Marie -- In: Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997 -- s. 67-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace prostředí v areálu k.p. Motorlet Jinonice / Koroš, Jan, Lellák, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 11 (1991), s. 331-334
Zdroj: ČGS (UNM)