Listování
od 

Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica / Cílek, Václav, Langrová, Anna, Melka, Karel -- In: Acta Carsologica Slovaca./Slovenský kras. 39 -- s. 25-35
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica / Cílek, Václav, jr., Langrová, Anna, Melka, Karel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 39 (2001), s. 25-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaktnyj metamorfizm porod tešenitnoj associacii
Kontaktnyj metamorfizm porod v rajone Gnilca i Delava-Peklisko
Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR / Veselý, Josef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 10 (1994), s. 558-562
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice / Bendl, J., Spanilá, Tamara, Sýkorová, Ivana, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Vodní hopodářství -- Roč. 48, 1, 2 (1998), s. 45-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice / Bendl, Jiří, 1955-, Spanilá, Tamara, Sýkorová, Ivana, 1969-, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 1-2 (1998), s. 45--49
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem / Kužílek, Vladimír, Tolma, Václav -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 3 (2001), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace podzemních vod / Šráček, Ondřej -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 12 (1993), s. 674-675
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace povrchových vod / Kalinová, Marie -- In: Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997 -- s. 67-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace prostředí v areálu k.p. Motorlet Jinonice / Koroš, Jan, Lellák, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 11 (1991), s. 331-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace při šlichové prospekci na baryt / Apl, Jan, Chrt, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou / , , Buda, Jan, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Lukeš, Petr, Mihaljevič, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13 / Abraham, Miloš, Hanák, Jaromír, 1947-, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, 1977-, Pecina, Vratislav, 1961-, Veleba, Bohumil -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs / Abraham, Miloš, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, Pecina, Vratislav, Veleba, Bohumil -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kontaminace půd vinic fungicidy: přehled environmentálních a toxikolicikých aspektů
Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno / Hanák, Jaromír, Müller, Pavel, Müllerová, Hana -- In: Geochémia 2005, zborník referátov -- ISBN 80-88974-70-4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kontaminace sedimentů na vodní nádrži Nechranice / Bendl, J., Spanilá, Tamara, Sýkorová, Ivana, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, 1-2 (1998), s. 45-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení / Hanslík, Eduard -- In: Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)