Listování
od 

Kontaminace sedimentů na vodní nádrži Nechranice / Bendl, J., Spanilá, Tamara, Sýkorová, Ivana, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, 1-2 (1998), s. 45-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení / Hanslík, Eduard -- In: Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontaminace vodních toků v nivě dusičnany / Květ, Radan -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontinentální hluboký vrt KTB u Windischeschenbach ukončen / Chrt, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 7 (1995), s. 233-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontinentální vrt KTB / Jemelík, Jiří, Tenenko, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 201-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontinentální zalednění v Moravské bráně
Kontinentaľnyje oledenenija v Moravskich vorotach
Kontinentalvereisungen in der Mährischen Pforte / Macoun, Jaroslav -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 19 (1989), s. 75-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontinuální modelování eroze v povodí Harasky (JV Morava) - aplikace 4D digitálního modelu krajiny
Kontrastierende P-T Bedingungen während der Entstehung konjugierter Scherzonen in der südlichen Böhmischen Masse
Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu / Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel, Štoudová, Sandra -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň) / Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách / Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1996, - (1997), s. 61-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách. Contrasting alkaline volcanic series in northern Bohemia / Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 61-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kontrastní texturní charakter dvou různých metamorfních událostí dosahujících podobných P-T podmínek avšak různé délky trvání
Kontrastní typy amfibolů v ultradraselných žilných horninách středních a jižních Čech: Vztahy k chemismu a krystalizačnímu vývoji magmat. / Holub, František -- In: Petros 2009: Mineralógia a petrológia hornín -- ISBN 978-80-223-2653-7 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně / Žáček, Vladimír -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně / Žáček, Vladimír -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 112
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontrola funkce terénních spektrometrů / Veselý, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 3 (1986), s. 90-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Kontrola geometrií klastických sekvencí v transtenzní pánvi: česká křídová pánev, Česká republika