Listování
od 

Konvolučné vyhladzovanie štrukturovaných triangulácií / Kolcun, Alexej -- In: GCG 2007. Geometry and Computer Graphics. Sborník příspěvků mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice /27./ -- S. 105-110
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Konzept der stratigraphischen Gliederung des Tertiärs im Becken von Sokolov
Koordinácia al atómov III v taveninách sústavy CaO-Al2O3-SiO2
Koordinacija al atomov III v rasplavach sistemy CaO-Al2O3-SiO2
Koordinacionnyje poliedry v strukturach ceolitov gruppy natrolita
Koordinační polyedry ve strukturách zeolitů skupiny natrolitu / Chmielová, Marta, Weiss, Zdeněk, 1942- -- In: Silikáty -- Roč. 30, č. 3 (1986), s. 205-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Kopce v severních Čechách / René, Miloš -- In: EKO-ekologie a společnost -- Roč. 5, č. 5 (1994), s. 19-21
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Koprolit / Lisá, Lenka -- In: Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929 -- S. 83-84
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koprolitová horečka / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 6 (1995), s. 311-312
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koprolitová horečka / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 6 (1995), s. 311-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Kopyrolýza uhlí s odpadními plasty: výtěžky a vlastnosti produktů / Buchtele, Jaroslav, Kovářová, Jana, Straka, Pavel -- In: Plastové odpady -- s. 45-50
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kopýtko u Černé hory / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 4 (1988), s. 248
Zdroj: ČGS (UNM)
Kora vyvetrivanija osnovnych i uľtraosnovnych porod Letovickogo kristallinikuma
Koráli ukazují kolísání oceánů / jj -- In: Lidové noviny -- Roč. 21, č. 99 (2008), s. 26-26
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koráli v produktivních horninách v Horním Benešově / Střelec, Tomislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Koráli z české křídové pánve (Scleractinia, svrchní cenoman-spodní turon) / Eliášová, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Koráli z ernstbrunských vápenců [svrchní jura-spodní křída flyše vnějších Karpat, zóna Waschbergu, ČSSR]
Koráli ze svrchní křídy Beskyd
Korallen und Stromatoporen des Silur und Devon - Taxonomie und Faziesanalysen ausgewählter mitteleuropäischer Lokalitäten (Variant.)
Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva / Morávek, Rostislav -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 285-287 (2006), s. 109-115
Zdroj: ČGS (UNM)