Listování
od 

Kopýtko u Černé hory / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 4 (1988), s. 248
Zdroj: ČGS (UNM)
Kora vyvetrivanija osnovnych i uľtraosnovnych porod Letovickogo kristallinikuma
Koráli ukazují kolísání oceánů / jj -- In: Lidové noviny -- Roč. 21, č. 99 (2008), s. 26-26
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koráli v produktivních horninách v Horním Benešově / Střelec, Tomislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Koráli z české křídové pánve (Scleractinia, svrchní cenoman-spodní turon) / Eliášová, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Koráli z ernstbrunských vápenců [svrchní jura-spodní křída flyše vnějších Karpat, zóna Waschbergu, ČSSR]
Koráli ze svrchní křídy Beskyd
Korallen und Stromatoporen des Silur und Devon - Taxonomie und Faziesanalysen ausgewählter mitteleuropäischer Lokalitäten (Variant.)
Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva / Morávek, Rostislav -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 285-287 (2006), s. 109-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Korálové datování devonských vápenců ma Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova (Dating of the Devonian limestones in the Konice District (E of Jevíčko) and near Leskovec (SSW of Horní Benešov) based on corals / Hladil, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 31-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Korálové datování devonských vápenců na Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova) (24-21 Jevíčko, 15-31 Bruntál) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
"Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 261-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Korálové útesy na Moravě : zajímavosti z devonských vápenců / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 4 (1999), s. 212-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Korálové útesy na Moravě. Zajímavosti z devonských vápenců / Hladil, Jindřich -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 4 (1999), s. 212-213+2
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koralowce z podrzędów Pachythecaliina i Rhipidogyrina (Scleractinia): dyskusja nad podobieństwami oraz opis gatunków z wapieni typu sztramberskiego, polskie Karpaty Zewnętrzne
Koralowce ze środkowomioceńskich utworów solonośnych zapadliska przedkarpackiego
Korály z Hlubočep a z Austrálie se podobají / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 288 (1998), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování / Macháček, Jaromír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 3 (2000), s. 13-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Korektnost klasifikačních parametrů uhlí / Kubant, Josef, Lustigová, Milena -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 77-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu / Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)