Listování
od 

Korelace moravské 'hlavní terasy' a alpské 'Hochterrasse' - předběžné závěry / Havlíček, Pavel, Tyráček, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry / Havlíček, Pavel, 1944-, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 78-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů / Hanák, Jaromír, Ondra, Pavel -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 2 (1992), s. 117-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov) / Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně / Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace podle přirozené radioaktivity a magnetické susceptibility napříč frasnskou karbonátovou platformou a vyhledávání ekvivalentů stromatopóro-korálových vápencových faciích Moravy.
Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000 / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Korelace stupně Karpat
Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným / Svoboda, Pavel -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 18 (1989), s. 41-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace svrchnokarbonských uloženin Českého masívu (ČSSR) a Porůří (NSR) : výsledky měření absolutního stáří Ar40/Ar39 tufových poloh
Korelace symetrie u rodiny krystalografické bodové grupy C3 / Muck, Alexander -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada B -- Č. 31 (1986), s. 107-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika / Mísař, Zdeněk -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace turonských sedimentů labského a orlicko-žďárského vývoje východočeské křídy / Čech, Stanislav, 1951-, Štaffen, Zdeněk -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace turonských sedimentů východočeské křídy (13-14 Poděbrady, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-42 Pardubice, 14-31 Vysoké Mýto) / Čech, Stanislav, 1951- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace variací atmogeochemického pole s meteorologickými daty / Gruntorád, J., Střeštík, Jaroslav, Šimek, J., Vilhelm, J. -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 108-117
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA / Mach, Karel, 1964- -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1995), s. 31-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89 / Procházková, Dana -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 11 (1992), s. 384-389
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti / Planderová, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 90 (1989), s. 107-120, 5 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kornati - pohoří v moři / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 6 (2004), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)