Listování
od 

Korodovaný obecný opál z Herľan / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 6 (2003), s. 456-457
Zdroj: ČGS (UNM)
Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T / Biely, Anton, Dvořáková, Libuše, Ibrmajer, Ivan, Koráb, Tomáš, Lexa, Jaroslav, Tomek, Čestmír, Zbořil, Antonín -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 3-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha) / Nekovařík, Čestmír, Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) / Nekovařík, Č., Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2000), s. 88-89
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koroze kamenných staveb / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 152-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Koroze zirkoniových slitin - vlastnosti korozní vrstvy ZrO2 / Borecká, Lenka, Machovič, Vladimír, Vrtílková, V., Weishauptová, Zuzana -- In: Chemické listy -- Roč. 100, č. 8 (2006), s. 621
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří / Filippi, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 320-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Korrelation der oberzönomanschen marinen Sedimente zwischen Kralupy nad Vltavou und Slaný
Korrelation von Oberkarbonvorkommen des Böhmischen Massivs (Tschechoslowakei) und der Ruhrgebiets (BR Deutschland) durch Ar40/Ar39 -Alter von Tuffhorizonten
Korreljacija dokembrija variscid srednej i zapodnoj Jevropy / Zoubek, Vladimír, 1903-1995 -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 37, no. 3 (1986), s. 259-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Korreljacija simmetrii u semejstva kristallografičeskoj točečnoj gruppy C3
Das korrespondierende Mitglied der ČSAV, univ.-Prof. RNDr. Josef Vachtl, DrSc. fünfundsiebzigjährig / Cambel, Bohuslav, 1919-2006 -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Jg. 33, Nr. 6 (1982)
Zdroj: ČGS (UNM)
Korsika - ostrov děravých skal / Vítek, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 9 (1995), s. 519-522
Zdroj: ČGS (UNM)
Korund od Malšína u Českého Krumlova / Kříž, David, Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 307-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Korund v krušnohorských eklogitech / Klápová, Helena -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 313-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Korund ve svrchnokřídovém pískovci jižních Čech, jeho složení, provenience a koroze
Korund z Hosínovy Lhoty u Mokré / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 146
Zdroj: ČGS (UNM)
Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku / Čejdík, Petr, Holkup, Vít, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 169-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku / Čejdík, P., Holkup, V., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 169-171
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier / Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 393-398
Zdroj: ČGS (UNM)