Listování
od 

Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd / Galia, Tomáš, Škarpich, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie / Grešková, Anna, Lehotský, Milan, 1950- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 109, č. 4 (2004), s. 277-288
Zdroj: ČGS (UNM)
The Kořenec Conglomerate and the analysis of deformation of limestone pebbles in Culmian rocks of the Drahany Upland
Kořenové stalagmity - biogenní útvary, ukazatel změn přírodního a životního prostředí
Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu / Kopecký, Jiří -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 213-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosmické bombardování a hranice křída-terciér / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 69, č. 7 (1990), s. 404-407
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení / Grygar, Jiří -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 31, č. 9 (1986), s. 615-617
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení / Grygar, Jiří -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 31, č. 10 (1986), s. 705-707, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosmické kořeny Země / Cílek, Václav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 48-49
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kosmiczny szpiek na Kopie / Schenk, Vladimír -- In: Nowa Trybuna Opolska -- 109(2002), s. 6
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kosov Quarry / Bubík, Miroslav, Holcová, Katarína -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosov Quarry / Bubík, Miroslav, Holcová, Katarína (2001) -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic. Field trip guide of the 6th IWAF, Prague. -- ISBN 80-7075-527-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Kosovian inarticulate brachiopods and their ancestors (Late Ordovician, Prague Basin) / Havlíček, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 1 (1994), p. 59-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosovina, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya) from Bohemia (Czech Republic) / Horný, Radvan, 1932- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 60, no. 3-4 (2004), p. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosovina, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya) from Bohemia (Czech Republic) / Horný, Radvan -- In: Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 60, č. 3-4 (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Kosovina, nový silurský tryblidiidní rod (Mollusca, Tergomya) z Čech (Česká republika)
Kosovo - proměny národnostní struktury v historické retrospektivě.
Kosovo - proměny národnostní struktury v historické retrospektivě. / Fňukal, Miloš, Šrubař, Michal -- In: Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice 30. 8. - 2. 9. 2006. -- ISBN 978-80-7040-986-2 -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Kosovopeltis lacerata n.sp., nejmladší zástupce rodu Kosovopeltis Šnajdr Pražské pánve (svrchní polohy kopaninského souvrství (silur, Ludlow, Ludfordian)
Kosovopeltis lacerata n.sp., the latest species of Kosovopeltis Šnajdr in the Silurian from the Prague basin (upper Kopanina Formation, Ludlow, Ludfordian) / Vokáč, Václav -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 5 (1999), p. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)