Listování
od 

Kosmické kořeny Země / Cílek, Václav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 48-49
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kosmiczny szpiek na Kopie / Schenk, Vladimír -- In: Nowa Trybuna Opolska -- 109(2002), s. 6
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kosov Quarry / Bubík, Miroslav, Holcová, Katarína -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosov Quarry / Bubík, Miroslav, Holcová, Katarína (2001) -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic. Field trip guide of the 6th IWAF, Prague. -- ISBN 80-7075-527-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Kosovian inarticulate brachiopods and their ancestors (Late Ordovician, Prague Basin) / Havlíček, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 1 (1994), p. 59-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosovina, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya) from Bohemia (Czech Republic) / Horný, Radvan, 1932- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 60, no. 3-4 (2004), p. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosovina, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya) from Bohemia (Czech Republic) / Horný, Radvan -- In: Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 60, č. 3-4 (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Kosovina, nový silurský tryblidiidní rod (Mollusca, Tergomya) z Čech (Česká republika)
Kosovo - proměny národnostní struktury v historické retrospektivě.
Kosovo - proměny národnostní struktury v historické retrospektivě. / Fňukal, Miloš, Šrubař, Michal -- In: Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice 30. 8. - 2. 9. 2006. -- ISBN 978-80-7040-986-2 -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Kosovopeltis lacerata n.sp., nejmladší zástupce rodu Kosovopeltis Šnajdr Pražské pánve (svrchní polohy kopaninského souvrství (silur, Ludlow, Ludfordian)
Kosovopeltis lacerata n.sp., the latest species of Kosovopeltis Šnajdr in the Silurian from the Prague basin (upper Kopanina Formation, Ludlow, Ludfordian) / Vokáč, Václav -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 5 (1999), p. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Opavě - Kateřinkách / Daněk, T., Daňková, J., Vavro, Martin -- In: Zpravodaj WTA -- Roč. 12, 1-2 (2013), s. 20-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kosterní pozůstatky z únětického pohřebiště ve Vepřku
Kosterní zbytky ježovek v silurských a devonských vápencích Českého krasu / Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33 (2007), s. 16-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Kostra dinotheria od České Třebové
Kostra kočky domácí v sídlištním objektu z doby římské v trati Žleby u Vyškova na Moravě. / Nývltová Fišáková, Miriam, Šedo, Ondřej -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. LV, č. 3 (2003), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Košer Ordovician cyctoids (Rhombifera, Diploporita) from the Pratur Basin (Czech Republic) / Mergl, M., Prokop, Rudolf -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 81, č. 1 (2006), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Košice gravel formation, Quaternary and slope deformations on E periphery of town Košice
The Košice meteorite fall: Atmospheric trajectory, fragmentation, and orbit / Borovička, Jiří, Brown, P., Haloda, J., Husárik, M., Igaz, A., Kalenda, Pavel, Kornoš, L., Silber, E., Spurný, Pavel, Svoreň, J., Tóth, J. -- In: Meteoritics & Planetary Science -- ISSN 1086-9379 -- Roč. 48, č. 10 (2013), s. 1757-1779
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH