Listování
od 

Koule vršanské a bílinské / Dvořák, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 424-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Kounov Coal Seams in the Kladno-Rakovník basin
Kounovské uhelné sloje v kladensko-rakovnické pánvi / Domácí, Luděk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1989), s. 61-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Kousací aparáty polychaetních červů v pražské pánvi / Tonarová, Petra -- In: 11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference: sborník abstraktů -- ISBN 978-80-87443-00-2 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Kousek Měsíce v laboratoři / Vobecký, Miloslav -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 40, č. 3 (1990), s. 251-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Koutulovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska / Ježek, Jan, Preisler, Jiří, Vonička, Pavel -- In: Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 2008, č. 26 (2008), 23
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Kouzelným proutkem Jizery / Vítek, Jan -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 23, č. 5 (1990), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Kouzlo slepeného kamení / Vítek, Jan, 1946- -- In: Příroda -- ISSN 1211-3603 -- Č. 7-8 (2014), s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Kouzlo záhněd / Běluša, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 8-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Kovem bohatá část soustavy Co-Ni-P při 800 ?C.
Kovové kuličky v impaktovém skle z kráteru Meteor v Arizoně / Bouška, Vladimír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 29-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Kozy v minulosti sežraly na skalách všechnu zeleň / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 264 (1998), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kožušná near Štětínov - a notable zeolites locality in the Sobotín Amphibolite Massif
Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 213-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Krádež krajiny. Hierarchie horizontů a hospodaření s prostorem / Cílek, Václav -- In: Alternativy pro Sever -- Roč. 13, č. 2 (2003), s. 20-21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina - obraz geologických procesů / Cajz, Vladimír, Mertlík, J. -- In: Riegrova stezka kaňonem Jizery -- S. 11-17
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina - velké téma 21. století (na okraj článku J. Sádla na s. 96) / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 2 (1998), s. 88-88
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie / Hesslerová, Petra, Kučera, Tomáš, 1968 led. 22.- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 6 (2006), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině / Hesslerová, Petra, Kučera, Tomáš, 1968 led. 22.- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 7 (2006), s. 195-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody / Hesslerová, Petra -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 9 (2006), s. 259-261
Zdroj: ČGS (UNM)